Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Czasowniki zwrotne

Pewna grupa czasowników w języku niemieckim, podobnie jak i w języku polskim, wymaga zastosowania przy nich zaimka zwrotnego. Czasowniki te nazywamy czasownikami zwrotnymi - reflexive Verben.

W odróżnieniu od języka polskiego, w którym zaimek zwrotny ma taką samą postać dla każdej osoby i liczby - się, w języku niemieckim zaimek zwrotny sich odmienia się przez osoby wraz z czasownikiem, przy którym występuje.

sich freuen - cieszyć się

ich freue mich wir freuen uns
du freust dich ihr freut euch
er, sie, es freut sich sie freuen sich

Konieczność odmiany zaimka zwrotnego przez osoby sprawia problemy przy tłumaczeniu zdań z języka polskiego na niemiecki, gdyż tłumaczący kierując się zasadą rządzącą w języku polskim ma zazwyczaj tendencję do wstawiania w każdej osobie formy sich.

Przykład poprawnego tłumaczenia

Cieszę się z książki. Ich freue mich Über das Buch.

Czy interesujesz się sportem? Interessierst du dich fÜr Sport?

Złościmy się z powodu tego hałasu. Wir ärgern uns Über den Lärm.

UWAGA

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że często niemieckie odpowiedniki polskich czasowników zwrotnych wcale nie są zwrotne i na odwrót. Niemieckie czasowniki zwrotne tłumaczymy na język polski używając polskich czasowników nie będących zwrotnymi.

polski zwrotny: uczyć się    niemiecki nie zwrotny: lernen

polski zwrotny: śmiać się    niemiecki nie zwrotny: lachen

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.