Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Składnia

Odpowiedzi: ja, nein, doch

Jeżeli chcemy potwierdzić treść pytania odpowiadamy - Ja.

Hast du das Deutschbuch? - Ja, ich habe das Buch.

Masz książkę do niemieckiego? - Tak, mam tę książkę.

Jeżeli chcemy zaprzeczyć treści pytania odpowiadamy - Nein.

Hast du das Deutschbuch? - Nein, ich habe das Buch nicht.

Jeżeli zdanie pytające zawiera przeczenie w jakiejkolwiek formie, możemy się z tym przeczeniem zgodzić i odpowiedzieć - Nein.

Hast du kein Deutschbuch? - Nein, ich habe kein Deutschbuch.

Nie masz książki do niemieckiego? - Nie, nie mam.

Bist du nicht Peter? - Nein, ich bin nicht Peter.

Ty nie jesteś Piotrem? - Nie, nie jestem Piotrem.

Jeżeli zdanie pytające zawiera przeczenie, z którym się nie zgadzamy i chcemy temu przeczeniu zaprzeczyć, odpowiadamy - Doch.

Hast du kein Deutschbuch? - Doch, ich habe ein Deutschbuch.

Nie masz książki do niemieckiego? - Owszem, mam książkę do niemieckiego.

Bist du nicht Peter? - Doch, ich bin Peter.

Ty nie jesteś Piotrem? - Owszem, jestem Piotrem.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Składnia

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.