Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Składnia

Odpowiedzi: ja, nein, doch

Jeżeli chcemy potwierdzić treść pytania odpowiadamy - Ja.

Hast du das Deutschbuch? - Ja, ich habe das Buch.

Masz książkę do niemieckiego? - Tak, mam tę książkę.

Jeżeli chcemy zaprzeczyć treści pytania odpowiadamy - Nein.

Hast du das Deutschbuch? - Nein, ich habe das Buch nicht.

Jeżeli zdanie pytające zawiera przeczenie w jakiejkolwiek formie, możemy się z tym przeczeniem zgodzić i odpowiedzieć - Nein.

Hast du kein Deutschbuch? - Nein, ich habe kein Deutschbuch.

Nie masz książki do niemieckiego? - Nie, nie mam.

Bist du nicht Peter? - Nein, ich bin nicht Peter.

Ty nie jesteś Piotrem? - Nie, nie jestem Piotrem.

Jeżeli zdanie pytające zawiera przeczenie, z którym się nie zgadzamy i chcemy temu przeczeniu zaprzeczyć, odpowiadamy - Doch.

Hast du kein Deutschbuch? - Doch, ich habe ein Deutschbuch.

Nie masz książki do niemieckiego? - Owszem, mam książkę do niemieckiego.

Bist du nicht Peter? - Doch, ich bin Peter.

Ty nie jesteś Piotrem? - Owszem, jestem Piotrem.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Składnia

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.