Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Coraz częściej młodzi ludzie opuszczają swój dom rodzinny, gdy stają się pełnoletni. Co o tym sądzisz?

Coraz częściej młodzi ludzie opuszczają swój dom rodzinny, gdy stają się pełnoletni. Co o tym sądzisz?

„Małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - duży kłopot”, mówi jedno z najmądrzejszych przysłów. Gdy dzieci stają się pełnoletnie, związek między rodzicami a dziećmi często staje się słabszy niż wcześniej. Dzieci chcą inaczej żyć niż ich rodzice, chcą być samodzielne i niezależne od nich, dlatego opuszczają dom. Dla rodziców, dla których dzieci są treścią życia, opuszczenie przez nie domu jest dramatycznym przeżyciem. Dorośli nie potrafią często zrozumieć, że dla młodych ludzi ważne jest stać się samodzielnym, że osiemnastolatkowie chcą mieć własne mieszkanie, że chcieliby samodzielnie decydować o własnym zawodzie. Sądzą, że dzieci nie są przygotowane do samodzielnego życia.

Wszyscy rodzice przeżywają ze swoimi dziećmi wzloty i upadki, gdy one wejdą w określony wiek. Boją się, że ich dzieci nie unikną najgorszych rzeczy: alkoholu, środków odurzających itd. Wielu rodziców jest rozczarowanych, gdy muszą zostać sami. Niektórzy rodzice byliby szczęśliwi, gdyby zawsze mieli swoje dzieci przy sobie, gdyby zawsze mogli im pomagać. Rodzice czują się młodzi dzięki swoim dzieciom, a potem dzięki wnukom.

Rodzice chcą dla swoich dzieci tylko tego, co najlepsze, ale zapominają często, że młodzi ludzie potrzebują więcej wolności. Obawiają się, że ich dzieci dostaną się w podejrzane towarzystwo. Moim zdaniem problemy powstają wtedy, gdy nie ma się do siebie wzajemnie zaufania i nie chce się pójść na żaden kompromis. Dzieci muszą mieć wzgląd na to, że rodzice je kochają i z miłości do nich zrobią wszystko, aby w domu panował klimat serdeczności i ciepła. Ale żaden młody człowiek nie chce być traktowany jak dziecko.

Ale są również pozytywne następstwa dla dzieci, które mają własne mieszkanie. Są one o wiele bardziej samodzielne, uczą się prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe, uczą się zarabiać pieniądze i oczywiście je oszczędzać. Co do rodziców, to i dla nich opuszczenie domu przez dzieci ma pozytywne strony, bo wiedzą, że ich dzieci poradzą sobie w życiu. Rodzice nie muszą ich nadal żywić, wychowywać, ubierać itd. Rodzice mają także więcej czasu dla siebie. Jak już powiedziałam, opuszczenie domu przez ich dzieci jest czasami dla rodziców tragedią. Czują się często niepotrzebni i samotni.

Młodzi ludzie, którzy sami mieszkają, narażają się często na niebezpieczeństwa. Gdy dzieci wejdą w określony wiek i żyją bez kontroli, próbują albo pić alkohol, albo zażywać narkotyki. Mówi się „zakazany owoc najlepiej smakuje”.

Immer Öfter verlassen Jugendliche ihr Elternhaus, wenn sie volljährig geworden sind. Was meinst du dazu?

„Kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen“, sagt eines der klÜgsten SprichwÖrter. Wenn die Kinder volljährig geworden sind, wird sehr oft die Verbundenheit zwischen den Eltern und ihren Kindern schwächer als frÜher. Die Kinder wollen anders als ihre Eltern leben, selbstständig und unabhängig von ihnen sein, deshalb verlassen sie ihr Haus. FÜr die Eltern, fÜr die die Kinder Lebensinhalt sind, ist das Verlassen des Hauses von den Kindern ein dramatisches Erlebnis. Die Erwachsenen kÖnnen oft nicht verstehen, dass fÜr die Jugendlichen wichtig ist selbständig zu werden, dass die 18-jährigen eine eigene Wohnung haben wollen, dass sie Über ihren Beruf frei entscheiden mÖchten. Sie meinen, dass die Kinder nicht vorbereitet auf das selbständige Leben sind.

Alle Eltern erleben mit ihren Kindern HÖhen und Tiefen, wenn sie in ein bestimmtes Alter kommen. Sie haben Angst, dass ihre Kinder die schlimmsten Sachen nicht vermeiden: Alkohol, Rauschgift usw. Viele Eltern sind enttäuscht, wenn sie allein bleiben mÜssen. Manche Eltern wären glÜcklich, wenn sie immer ihre Kinder bei sich hätten, wenn sie ihnen immer helfen wÜrden. Die Eltern fÜhlen sich durch ihre Kinder und dann durch die Enkelkinder jung.

Die Eltern wollen fÜr die Kinder nur das Beste aber vergessen oft, dass die Jugendlichen mehr Freiheit brauchen. Sie haben Angst, dass ihre Kinder in verdächtiger Gesellschaft verkehren. Meiner Meinung nach entstehen Probleme dann, wenn man kein Vertauen zueinander hat und wenn man auf keine Kompromisse eingehen will. Die Kinder mÜssen RÜcksicht darauf nehmen, dass die Eltern sie lieben und aus Liebe zu ihnen machen alles, damit zu Hause ein Klima der Herzlichkeit und Wärme herrscht. Aber kein junger Mensch will wie ein Kind behandelt werden.

Es gibt aber positive Folgen fÜr die Kinder, die eigene Wohnung haben. Sie sind viel selbständiger, lernen richtig Haushalt fÜhren, lernen Geld verdienen und natÜrlich es sparen. Was die Eltern betrifft, so hat das Verlassen des Hauses einen großen Vorteil, denn die Eltern wissen, dass ihre Kinder im Leben alles schafen. Die Eltern mÜssen die Kinder nicht mehr ernähren, erziehen, bekleiden usw. Die Eltern haben auch mehr Zeit fÜr sich selbst.

Wie ich schon gesagt habe, ist das Verlassen des Hauses ab und zu fÜr die Eltern eine TragÖdie. Sie fÜhlen sich oft unnÖtig und einsam.

Die Jugendlichen, die allein wohnen, setzen sich oft einer Gefahr aus. Wenn die Kinder in ein bestimmtes Alter kommen und keine Kontrolle fÜhlen, versuchen sie manchmal gefährliche Dinge. Man sagt: „Verbotene FrÜchte schmecken am besten“.

Słowniczek

erziehen - wychowywać

volljährig - pełnoletni

die Verbundenheit - przywiązanie, łączność

der Lebensinhalt - treść życia

das Erlebnis, die Erlebnisse - zdarzenie

über etwas frei entscheiden - zdecydować o czymś samodzielnie

selbständig - samodzielny

Höhen und Tiefen haben - mieć wzloty i upadki

eine Sache vermeiden - uniknąć / unikać czegoś

das Rauschgift - środek odurzający

enttäuscht sein - być rozczarowanym

die Freiheit - wolność

verlangen - wymagać

auf etwas Rücksicht nehmen - mieć wzgląd na coś

behandeln - traktować

sich jdm. aufsetzen - narażać się na

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.