Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kraków jest wart poznania

Kraków jest wart poznania

Kraków jest przepięknym, starym miastem w południowej Polsce, wspaniale położonym na brzegu Wisły, w pobliżu Tatr Wysokich. Każdego roku przybywają do Krakowa tysiące turystów i zakochują się w tym mieście. Co oczarowuje zwiedzających w Krakowie?

Myślę, że wiele zabytków - wznoszące się do góry wieże kościołów, z których najbardziej znany jest gotycki Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza przy Rynku Głównym. Z wieży Kościoła Mariackiego rozbrzmiewa co godzinę charakterystyczny hejnał grany na trąbce.

Godne podziwu są oczywiście zamek królewski na Wawelu, którego dziedziniec stanowi perłę renesansowego budownictwa i stare budowle żydowskiej dzielnicy Kazimierz. Jeśli chce się odbyć spacer po Krakowie, trzeba zacząć przy Bramie Floriańskiej, potem iść ulicą Floriańską aż do Rynku Głównego. Dużą atrakcją są zawsze zakupy w Sukiennicach, które znajdują się w centrum Rynku Głównego. Droga Królewska prowadzi dalej ulicą Grodzką aż do Wawelu. Można też skręcić i dojść na Wawel ulicą Kanoniczą. To najpiękniejsza i najstarsza ulica Krakowa, której kamienice pochodzą ze średniowiecza.

Na wzgórzu wawelskim powinno się oczywiście zwiedzić nie tylko zamek, lecz także wawelską katedrę, gdzie królowie polscy byli koronowani i gdzie są pochowani.

W Krakowie znajduje się najstarszy polski uniwersytet założony w 1364 r. przez króla Kazimierza Wielkiego. Najstarszy budynek uniwersytecki, pochodzący ze średniowiecza - Collegium Maius - mieści w sobie dzisiaj Muzeum Uniwersytetu.

W Krakowie znajdują się liczne muzea, wiele teatrów i kin, eleganckie restauracje i przytulne kawiarnie. A zatem na turystę, szczególnie interesującego się historią i architekturą, oczekuje stare miasto z fascynującymi świadkami bogatej przeszłości. W Krakowie zawsze coś się dzieje! Imprezy kulturalne uzupełniają obfity program teatrów, kin i sal koncertowych, w których oferowana jest muzyka wszystkich trendów.

Piękno okolicy Krakowa, bliskość fantastycznych gór (Tatry) sprawiają, że to miasto jest jednym z najbardziej znaczących turystycznych punktów Polski.

Kraków jest naprawdę wart poznania!

Krakau ist reisewert

Krakau ist eine wunderschÖne alte Stadt in SÜdpolen, herrlich am Ufer der Weichsel und am FÜße des Hohen Tatragebirges gelegen. Jedes Jahr kommen in Krakau tausende Touristen und sind in diese Stadt verliebt.

Was bezaubert die Besucher in Krakau?

Ich meine viele Baudenkmäler mit den emporstrebenden KirchentÜrmen, von denen die gotische Marienkirche mit dem Veit Stoß-Altar am Hauptmarkt am bekanntesten ist. Vom Kirchturm der Marienkirche wird jede Stunde ein charakteristisches Turmlied mit Trompete geblasen.

Bewunderswert sind natÜrlich das Wawel-KÖnigsschloss, dessen Hof eine Perle der Renaissancebaukunst darstellt und alte Bauwerken des jÜdischen Stadtbezirks Kazimierz. Wenn man einen Stadtbummel in Krakau machen will, soll man am Florianstor anfangen und dann die Floriansstraße entlang bis zum Hauptmarkt gehen. Eine große Attraktion sind immer Einkäufe in den Tuchhallen, die sich in der Mitte des Hauptmarktes befinden. Der KÖnigsweg fÜhrt weiter die Grodzkastraße entlang bis zum Wawelschloss. Man kann auch abbiegen und zum Wawelschloss die Kanoniczastraße entlang kommen. Das ist die älteste und schÖnste Straße Krakaus, deren Gebäude aus Mittelalter stammen.

Auf dem Wawel-HÜgel soll man natÜrlich nicht nur das Schloss, sondern auch die Wawel-Kathedrale, wo die polnischen KÖnige gekrÖnt und begraben wurden, besichtigen.

In Krakau befindet sich die älteste, polnische, 1364 vom KÖnig Kasimir den Großen gegrÜndete Universität. Das schÖnste aus dem Mittelalter stammende Universitätsgebäude - Collegium Maius - beherbergt heute das Universitäts-museum.

In Krakau gibt es zahlreiche Museen, viele Theater und Kinos, elegante Restaurants und gemÜtliche Kaffeehäuser. Also, den Besucher, der sich besonders fÜr die Geschichte und Architektur interessiert, erwartet die Altstadt mit faszinierenden Zeugen einer reichen Vergangenheit. In Krakau ist immer etwas los! Kulturelle Veranstaltungen ergänzen das reichhaltige Programm der Theater, Kinos und Konzerthallen, in denen Musik aller Trends geboten wird.

Die SchÖnheit der Krakauer Umgebung, die Nähe einer phantastischen Bergwelt (Hohe Tatra) prädestinieren die Stadt zu einem der bedeutendsten touristischen Anziehungspunkte Polens.

Krakau ist wirklich reisewert!

Słowniczek

in jdn. verliebt sein - być w kimś zakochanym

ankommen in - przybywać do

bezaubern, bezauberte, bezaubert - oczarować

das Baudenkmal, die Baudenkmäler - zabytek

emporstrebend - wybijający się wzwyż

der Turm, die Türme - wieża

der Altar, die Altäre - ołtarz

bewunderswert - godny podziwu

blasen, blies, geblasen - trąbić, grać

beherbergen, beherbergte, beherbergt - mieścić w sobie

los sein - dziać się

der Zeuge, die Zeugen - świadek

reichhaltig - bogaty, obfity

das Mittelalter - średniowiecze

die Vergangenheit - przeszłość

bieten, bot, geboten - oferować

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Kraków jest wart poznania

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.