Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jaki powinien być idealny polityk?

Jaki powinien być idealny polityk?

Polityk musi być przede wszystkim uczciwy. Musi troszczyć się o państwo, a nie tylko o własne interesy. Musi być wiarygodny, aby ludzie oddali na niego swoje głosy. Oczywiście musi być inteligentny i wykształcony, aby wiedzieć, co jest dobre dla państwa. Najlepiej byłoby, gdyby był prawnikiem lub ekonomistą. Polityk powinien być także prawdomówny i zawsze dotrzymywać tego, co wcześniej obiecał. Jest to ważne, ponieważ wyborcy powinni być pewni, że państwowe pieniądze wyda prawidłowo. Oznacza to, że nie wykorzysta tych pieniędzy dla siebie lub swojej rodziny, lecz w interesie państwa. Nie wolno mu także dać się przekupić, w przeciwnym razie straciłby zaufanie. Dobrze wykształcony polityk powinien znać języki obce, aby móc brać udział w międzynarodowych konferencjach, lub osobiście rozmawiać z zagranicznymi politykami. Powinien także dobrze wyglądać i być dobrym mówcą. Dobry polityk powinien także być zdrowy, ponieważ polityka to ciężka praca.

Byłoby bardzo dobrze, gdyby każdy polityk taki był. Ale rzeczywistość wygląda inaczej. Bywają politycy nieuczciwi, niekompetentni i myślący o swoich własnych korzyściach, a nie o pomyślności kraju. Moim zdaniem byłoby lepiej dla wyborców, gdyby tacy politycy zrezygnowali ze swojej działalności.

Wie soll ein idealer Politiker sein?

Der Politiker muss vor allem ehrlich sein. Er muss sich um den Staat kÜmmern und nicht nur um die eigenen Interessen. Er muss glaubwÜrdig sein, damit die Leute ihre Stimmen fÜr ihn abgeben. NatÜrlich muss er intelligent und ausgebildet sein, um zu wissen, was fÜr den Staat gut ist. Am besten wäre es, wenn er Jurist oder Wirtschaftswissenschaftler wäre. Der Politiker soll auch aufrichtig sein und immer halten, was er frÜher versprochen hat. Es ist wichtig, weil die Wähler sicher sein sollen, dass er das staatliche Geld richtig ausgibt. Das bedeutet, dass er dieses Geld nicht fÜr sich selbst, oder fÜr seine Familie ausnutzt, sondern im Interesse des Staates. Er muss sich auch nicht bestechen lassen, sonst verliert er an Vertrauen. Ein gut ausgebildeter Politiker soll fremde Sprachen kennen, um an den internationalen Konferenzen teilnehmen zu kÖnnen, oder mit den ausländischen Politikern persÖnlich zu sprechen. Er soll auch gut aussehen und guter Redner sein. Ein guter Politiker soll auch gesund sein, weil die Politik eine sehr harte Arbeit ist.

Es wäre sehr gut, wenn jeder Politiker so wäre. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Es gäbe die Politiker, die unehrlich, unkompetent sind und denken mehr an ihre eingenen Nutzen, als an das Gute des Landes. Meiner Meinung nach wäre es besser fÜr die Wähler, wenn solche Politiker auf ihre Tätigkeit verzichten.

Słowniczek

menschlich - ludzki, humanitarny

sich kümmern um - troszczyć się o

glaubwürdig - wiarygodny

die Stimme, die Stimmen - głos

abgeben, gab ab, abgegeben - oddać

ausgebildet - wykształcony

der Staat, die Staaten - państwo

staatlich - państwowy

der Jurist, die Juristen - prawnik

ehrlich - uczciwy

halten, hielt, gehalten - trzymać, dotrzymać

versprechen, versprach, versprochen - obiecać

Geld ausgeben - wydawać pieniądze

bedeuten, bedeutete, bedeutet - znaczyć

sich bestechen lassen - dać się przekupić

an Vertrauen verlieren - stracić zaufanie

teilnehmen an - brać udział w

der Redner, die Redner - mówca

das Gute - dobro

der Nutzen, die Nutzen - korzyść, zysk

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jaki powinien być idealny polityk?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.