Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Serdecznie witamy w Wiedniu

Serdecznie witamy w Wiedniu

Wiedeń jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znaczących miast Europy, jest zarówno stolicą, jak również jednym z dziewięciu landów republiki Austrii. Miasto to liczy około 1,6 miliona mieszkańców i jest podzielone na 23 okręgi.

Wiedeń istniał już w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Został utworzony około 50 roku naszej ery jako rzymski obóz wojskowy Vindobona.

W tym mieście można poczuć nie tylko europejską atmosferę, lecz również miłą przytulność. W czasie, gdy miasto było rezydencją Habsburgów wybudowano niezliczoną ilość budowli, kościołów i pałaców. W Wiedniu spotyka się najpiękniejsze przykłady architektury barokowej. Do najpiękniejszych zabytków należą: pałac SchÖnbrunn - letnia rezydencja rodziny Habsburgów, Hofburg, katedra Św. Szczepana - najważniejsza gotycka budowla Austrii, budynek Uniwersytetu, neogotycki ratusz i neobarokowy teatr dworski.

Symbolem Wiednia jest, obok wielkiego „diabelskiego koła” na Praterze, wysoka wieża katedry Św. Szczepana. Najbardziej elegancką ulicą w Wiedniu jest Kärtner Straße z wieloma sklepami i kawiarniami.

Od 1979 r. Wiedeń jest trzecią urzędową siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jeszcze bardziej znany jest Wiedeń jako miasto sztuki. Przede wszystkim chodzi o muzykę, która wywiera wpływ na kulturalne życie Wiednia. W tym mieście tworzyli swoje dzieła Mozart, Johann Strauss - syn, Beethoven, Wagner i wielu innych.

Wiedeń ma pewną szczególną atmosferę. Wszędzie odczuwa się historię i tradycję, które łączą się ściśle ze współczesnością. Jest to magiczne miejsce, które wywiera głębokie wrażenie na każdym turyście.

Herzlich willkommen in Wien

Wien ist eine der schÖnsten und bedeutendsten Städte Europas, ist sowohl Hauptstadt als auch eins von neun Bundesländern der Republik österreich. Diese Stadt zählt rund 1,6 Millionen Einwohner und ist in 23 Bezirke eingeteilt.

Wien existierte schon zur Zeit des RÖmischen Reiches. Es wurde um 50 nach Christus als rÖmisches Militärlager Vindobona gegrÜndet.

In dieser Stadt findet man nicht nur europäische Atmosphäre, sondern auch nette GemÜtlichkeit. Während die Stadt die Residenz der Habsburger war, wurden unzählige Gebäude, Kirchen und Paläste gebaut. Man sieht hier die schÖnsten Beispiele der Architektur des Barocks. Zu den schÖnsten SehenswÜrdigkeiten gehÖren: das Schloß SchÖnbrunn - Sommerresidenz der Familie Habsburg, Hofburg, Stephansdom - das bedeutendste gotische Bauwerk österreichs, das Universitätsgebäude, das neugotische Rathaus und das neubarocke Burgtheater. Das Wahrzeichen Wiens ist, neben dem Riesenrad im Prater, der hohe Turm des Stephansdoms. Die eleganteste Straße in Wien ist Kärtner Straße mit vielen Geschäften und Kaffeehäusern.

Seit 1979 ist Wien der dritte Amtssitz der Vereinten Nationen.

Noch bekannter ist Wien als Stadt der Kunst. Vor allem ist es die Musik, die das kulturelle Leben Wiens beeinflußt. In dieser Stadt schufen ihre Werke Mozart, Johann Strauss - Sohn, Beethoven, Wagner und viele andere.

Wien hat eine besondere Atmosphäre. Überall spÜrt man Geschichte und Tradition, die mit Gegenwart verbunden sind. Das ist ein magischer Ort, der jeden Touristen tief beeindruckt.

Słowniczek

jdn. tief beeindrucken - wywrzeć na kimś głębokie wrażenie

einteilen in - dzielić na

das Lager, die Lager - obóz

unzählig - niezliczony

gründen, gründete, gegründet - utworzyć

der Amtssitz - siedziba

jdn. beeinflussen - mieć wpływ na kogoś

schaffen, schuf, geschaffen - stworzyć, powołać do życia

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Serdecznie witamy w Wiedniu

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.