Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jaką rolę odgrywa w naszym życiu reklama?

Jaką rolę odgrywa w naszym życiu reklama?

Reklama jest wszędzie: na ulicach, w gazetach i czasopismach, w telewizji, w radiu i na różnych produktach. Na wielu ludzi działa ona denerwująco, mimo to wstydzą się oni przyznać, że reklama ma tak ogromny wpływ na ich życie. Trzeba tu powiedzieć, że siła przyciągania reklamy jest duża.

Jaką rolę odgrywa reklama? Informuje, a jednocześnie manipuluje ludźmi. Informuje o urządzeniach gospodarstwa domowego, materiałach budowlanych, autach, kosmetykach, urządzeniach elektrycznych i produktach spożywczych. Dzięki reklamie można znaleźć nową pracę, kupić lub sprzedać używane rzeczy, znaleźć punkty usługowe oraz dowiedzieć się o możliwościach kształcenia lub imprezach.

Reklamy, które się czyta są zazwyczaj duże, dowcipne, kolorowe, krzykliwe i rzucają się w oczy. Dzięki takiej reklamie zdobywa się więcej klientów, chociaż często przedstawia ona nierealny świat. Reklama przedstawia nowe produkty lub przypomina o tych już istniejących.

Bardzo często reklama sztucznie wywołuje potrzeby wśród ludzi. Pokazuje się produkt z najlepszej strony, eksponując tylko jego zalety. Działa to na psychikę człowieka, uwodzi, a nawet ogłupia. Wmawia się mu, że właśnie takiego produktu potrzebuje.

Reklama ma bardzo zły wpływ na dzieci. Często są one naiwne i nie rozumieją celu reklamy. Chcą dostać natychmiast taką zabawkę lub taką gumę do żucia, jaką widziały w telewizji. Reklama wykorzystuje więc łatwowierność i brak doświadczenia nie tylko dzieci, ale również dorosłych.

W reklamie często słyszy się lub czyta takie zdania:

„Nasze produkty są najlepsze...”

„Najwyższa jakość naszych produktów...”

„Korzystna cena...”

„Wysoka wydajność...”

„Niskie koszty eksploatacji...”

„Bezpłatna dostawa...”

„Jedyny w swoim rodzaju...” itd.

Konsument powinien na długo zachować w pamięci taką reklamę. Jesteśmy więc manipulowani, czy tego chcemy, czy nie... Jesteśmy zachęcani do kupna.

Wiele audycji i filmów jest przerywanych przez wstawki reklamowe. To jest denerwujące. Nie można się skoncentrować na interesującym filmie.

Sądzę, że przerwy na reklamy powinny być generalnie zabronione w czasie programów dla dzieci. Dotyczy to również zakazu reklamy tytoniu i alkoholu.

Należy stwierdzić, że reklama odgrywa dużą rolę. Moim zdaniem jest jednak za dużo reklam i powinno się mieć wobec nich dystans.

Welche Rolle spielt die Werbung in unserem Leben?

Die Werbung ist Überall: auf den Straßen, in den Zeitungen und Zeitschriften, im Fernsehen, im Radio und auf verschiedenen Produkten. FÜr viele Leute wirkt die Reklame aufregend, trotzdem schämen sie sich, das einzugestehen, dass die Werbung einen enormen Einfluss auf ihr Leben hat. Man muss hier auch sagen, die Anziehungskraft der Werbung ist groß.

Welche Rolle spielt die Werbung? Sie informiert und manipuliert die Menschen zugleich. Sie informiert Über Haushaltsgeräte, Baumaterialien, Autos, Kosmetika, elektrische Anlagen und Lebensmittelprodukten. Dank der Werbung kann man neue Arbeit finden, Gebrauchtwaren kaufen oder verkaufen, Dienstleistungen finden, sich nach BildungsmÖglichkeiten oder Veranstaltungen erkundigen.

Die Werbungen, die man liest, sind gewÖhnlich groß, witzig, bunt, gellend und fallen in die Augen. Dank solcher Werbung gewinnt man mehr Kunden, obwohl sie oft eine Scheinwelt vermittelt. Die Werbung stellt neue Produkte vor, oder erinnert an die schon existierenden.

Sehr oft weckt die Reklame kÜnstlich BedÜrfnisse bei den Menschen. Man zeigt ein Produkt von der besten Seite, also nur Vorteile einer bestimmten Ware. Das wirkt auf Psyche des Menschen, verfÜhrt und sogar verdummt. Man redet ihm ein, dass er gerade ein solches Produkt braucht.

Einen sehr schlechten Einfluss hat die Reklame auf die Kinder. Sie sind oft naiv und verstehen noch nicht die Aufgabe der Werbung. Sie mÖchten sofort ein solches Spielzeug oder einen solchen Kaugummi bekommen, die sie im Fernsehen gesehen haben. Die Werbung nutzt also die Leichtgläubigkeit und den Erfahrungsmangel, nicht nur der Kinder, sondern auch der Erwachsenen aus.

In der Werbung hÖrt man oder liest man solche Sätze:

„Unsere Produkte sind am besten...”

„Die Spitzenqualität unserer Produkte...”

„Ein gÜnstiger Preis...”

„Hohe Leistungsfähigkeiten...”

„Niedrige Exploatationskosten...”

„Kostenlose Lieferung...”

„Einzigartig...” usw.

Der Konsument soll eine solche Reklame lange im Gedächtnis behalten. Wir werden also gesteuert, ob wir es uns wÜnschen oder nicht... Wir werden zum Kauf angeregt.

Viele Sendungen und Films werden durch Werbespots unterbrochen. Das ist ärgerlich. Man kann sich nicht auf den interessanten Film konzentrieren.

Ich glaube, die Werbeunterbrechungen bei Kindersendungen sollen generell verboten werden. Das betrifft auch das Tabakwerbeverbot und Alkoholwerbeverbot.

Man muss feststellen, dass die Werbung eine große Rolle spielt. Meiner Meinung nach, es gibt heute zu viele Werbungen und man soll zur Werbung Distanz halten.

Słowniczek

die Werbung - reklama

wirken - działać, oddziaływać

sich schämen - wstydzić się

eingestehen - przyznać się

die Anziehungskraft - siła przyciągania

verkaufen - sprzedawać

sich erkundigen nach III - dowiadywać się o

gewöhnlich - zazwyczaj

in die Augen fallen - rzucać się w oczy

vorstellen - przedstawiać

erinnern an IV - przypominać o czymś

verführen - uwodzić

verdummen - ogłupiać

das Spielzeug - zabawka

der Kaugummi - guma do żucia

die Leichtgläubikeit - łatwowierność

der Erfahrungsmangel - brak doświadczenia

im Gedächtnis behalten - zachować w pamięci

anregen - zachęcać

unterbrechen - przerywać

verbieten - zabraniać

betreffen - dotyczyć

Distanz halten - mieć dystans

feststellen - stwierdzać

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jaką rolę odgrywa w naszym życiu reklama?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.