Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój wymarzony zawód

Mój wymarzony zawód

Wszystkie zawody są ważne. Ale nie każdy może wykonywać swój wymarzony zawód. Każdy zawód wymaga odpowiednich kwalifikacji, zaangażowania i predyspozycji.

Już jako dziecko marzyłam o pracy jako przewodniczka wycieczek. Moja mama jest nauczycielką geografii i często opowiadała mi o ciekawych krajach.

Sądzę, że jest to interesujący zawód. Można zwiedzić cały świat. Lubię poznawać nowych ludzi, ich zwyczaje, zupełnie obce kraje. Takie podróże pogłębiają naszą wiedzę o obcej kulturze i ludziach. Poza tym „podróże kształcą”. Jako uczennica uczę się pilnie języków obcych: niemieckiego i angielskiego. Pomoże mi to w moim zawodzie. Przeglądam wiele prospektów, katalogów, czytam książki związane z obcymi krajami.

Jako przewodnik powinnam posiadać duże umiejętności językowe oraz spełniać takie wymagania jak: zdolności komunikacyjne, siła przekonywania, umiejętność porządkowania informacji i ciekawego ich przedstawiania, gotowość do nauki, różnorodność zainteresowań (muzyka, kultura, sport), samodzielność, kreatywność, zdolność improwizacji, opanowanie w trudnej sytuacji, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Do tego zawodu nadają się ludzie, którzy są wszystkiego ciekawi. Dobry przewodnik wycieczek powinien posiadać dużą wiedzę o obcych krajach. Uważam ten zawód za atrakcyjny, również ze względu na zarobki. W przyszłości chciałabym zostać dobrym przewodnikiem wycieczek.

Do innych, również popularnych wśród młodzieży zawodów należą: lekarz, inżynier, aktor, informatyk, adwokat i inni.

Młodzież marzy o interesującym i dobrze płatnym zawodzie, który powinien jej dać również dużo radości.

Mein Traumberuf

Alle Berufe sind wichtig. Aber nicht jeder kann seinen erwÜnschten Beruf ausÜben. Jeder Beruf erfordert entsprechende Eignung, Anstellung und Berufsfähigkeiten.

Schon als Kind träumte ich von der Arbeit als Reiseleiterin. Meine Mutter ist Erdkundelehrerin und sie hat mir von vielen interessanten Ländern erzählt.

Ich glaube, das ist ein interessanter Beruf. Man kann die ganze Welt besichtigen. Ich mag neue Leute, ihre Sitten und Bräuche und fremde Länder kennen lernen. Solche Reisen vertiefen unser Wissen von der fremden Kultur und von den Leuten. Außerdem „Reisen machen klug“. Als Schulerin lerne ich fleißig Fremdsprachen: Deutsch und Englisch. Das wird mir in der Zukunft helfen, meinen Beruf auszuÜben. Ich blättere viele Prospekte, Katalogen durch, lese BÜcher Über fremde Länder.

Als Reiseleiterin muss ich nicht nur gut in Deutsch- oder Englischkenntnissen sein, sondern auch solche Anforderungen erfÜllen wie: Kommunikationsfähigkeit, Überzeugungskraft, Fähigkeit, Informationen zu ordnen und interessant nachzuerzählen, Lernbereitschaft, vielseitige Interessen (Musik, Kultur, Sport), Selbständigkeit, Kreativität, Improvisationstalent, Gelassenheit bei schwierigen Situationen und Fähigkeit der schnellen Entscheidungen.

FÜr diesen Beruf eignen sich die Leute, die auf alles neugierig sind. Ein guter Reiseleiter soll ein großes Wissen uber fremde Länder haben. Diesen Beruf finde ich wirklich attraktiv, auch in BerÜcksichtigung auf Gehalts.

In der Zukunft mÖchte ich gute Reiseleiterin werden.

Zu den anderen Berufen, die sehr populär unter Jugendlichen sind gehÖren auch: Arzt, Ingenieur, Schauspieler, Informatiker, Rechtsanwalt und andere.

Die Jugendlichen träumen von einem interessanten und gut bezahlten Beruf, der ihnen auch Spaß bringen soll.

Słowniczek

der Beruf, die Berufe - zawód

einen erwünschten Beruf ausüben - wykonywać wymarzony zawód

die Eignung - kwalifikacje

die Anstellung - zaangażowanie

die Berufsfähigkeit - zdolność do wykonywania zawodu

träumen von III - marzyć o

die Reiseleiterin - przewodniczka wycieczek

besichtigen - zwiedzać

vertiefen - pogłębiać

Reisen machen klug - podróże kształcą

fleißig - pilnie

durchblättern - przekartkować

die Anforderungen - wymagania, żądania

sich eignen - nadawać się

auf alles neugierig sein - być ciekawym wszystkiego

das Wissen - wiedza

verdienen - zarabiać

gut bezahlter Beruf - dobrze płatny zawód

Spaß bringen - przynosić radość

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój wymarzony zawód

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.