Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Austria, idealny kraj turystyczny

Austria, idealny kraj turystyczny

Państwo śródlądowe, Austria, leży w sercu Europy. Ten kraj ma dostęp do Alp Wschodnich i obszaru naddunajskiego. Austria graniczy z Republiką Czeską, Słowacją, Węgrami, Włochami, Słowenią, Szwajcarią, Lichtensteinem i Niemcami. Austria jest krajem federacyjnym, który składa się z 9 krajów związkowych. Stolicą jest Wiedeń, który liczy 1,6 miliona mieszkańców.

Austriacki krajobraz obejmuje region gór wysokich i wyżyn, jak również teren pagórkowaty i równiny. Najwyższą górą jest Großglockner (3797 m n.p.m.), najdłuższymi rzekami są: Dunaj, Salzach, Mur i Drau. W Alpach i pogórzu przedalpejskim znajdują się liczne jeziora. Do najbardziej znanych należą jeziora Wolfgangsee i Mondsee.

Austria - stosunkowo mały kraj ma wszystko, czego szuka się w idealnym kraju turystycznym. Tutaj występuje wszystko, co najpiękniejsze w przyrodzie. W Alpach można znaleźć strome ściany skalne, na które mogą się wspinać alpiniści. Gdyby chciało się w zimie poznać zapierające dech majestat i piękno Alp, trzeba wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo lawin. Silny wiatr lub mocne echo wprawiają w ruch ciężkie masy śniegu i lodu, które toczą się w doliny. Po drodze lawiny zbierają ziemię, skały, a czasem budynki i ludzi. Czasami niszczą całe wsie. Obok szczytów pokrytych śniegiem są miękkie, zielone hale, lasy, wodospady, małe strumienie i przejrzyste jeziora.

Chociaż Austria jest mała, odgrywa ważną rolę w europejskiej polityce. W czasach Habsburgów Wiedeń był znaczącym miastem światowym. Ponad sześć stuleci Habsburgowie panowali w Austrii. Podczas gdy inne kraje chciały się powiększać poprzez wojny, Habsburgowie stali się wpływowi i potężni poprzez swoje małżeństwa. Jeszcze dzisiaj można zauważyć wpływ zagranicy na życie kulturalne tego kraju, także językowy (francuski i hiszpański), bo w języku niemieckim Austriaków jest wiele obcych słów.

Z jednej strony można znaleźć w Austrii miłą przytulność, poprzez którą ten kraj przyciąga turystów, z drugiej strony w dużych miastach czuje się atmosferę wielkiego świata.

Byłam już kilka razy w Austrii. Ten kraj zawsze mi się bardzo podobał. Co zrobiło na mnie tak duże wrażenie? Muszę powiedzieć, że nie tylko bajkowe krajobrazy i fantastyczne miasta, lecz także moi dobrzy austriaccy przyjaciele, którzy są bardzo mili i gościnni.

österreich, ein ideales Reiseland

Der Binnenstaat österreich liegt im Herzen Europas. Dieses Land hat Anteil an den Ostalpen und am Donauraum. österreich grenzt an die Tschechische Republik, an die Slowakei, Ungarn, Italien, Slowenien, die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. österreich ist ein Bundesstaat, der aus neun Ländern besteht. Die Hauptstadt ist Wien, das 1,6 Millionen Einwohner zählt.

Die Österreichische Landschaft umfaßt Hoch- und Mittelgebirgsregionen ebenso wie HÜgelland und Ebene. Der hÖchste Berg ist der Großglockner (3797 m), die grÖßten FlÜsse sind: die Donau, die Salzach, die Mur und die Drau. In den Alpen und im Alpenvorland befinden sich zahlreiche Seen. Zu den bekanntesten gehÖren: der Wolfgangsee und der Mondsee.

österreich - ein relativ kleines Land hat alles, was man in einem idealen Reiseland sucht. Hier gibt es alle SchÖnheiten der Natur. In den Alpen findet man steile Steinwände, an denen Bergsteiger entlang klettern kÖnnen. Wenn man im Winter die atemberaubende Majestät und SchÖnheit der Alpen kennen lernen will, muss man auch die Gefahr der Lawinen in Kauf nehmen. Durch einen starken Wind oder ein starkes Echo kommen die schweren Schnee- und Eismassen in Bewegung und rollen als Lawinen ins Tal. Auf ihrem Weg nehmen sie Erde, Gestein, und manchmal Gebäude und Menschen mit. Manchmal zerstÖren sie ganze DÖrfer. Neben den schneebedeckten Gipfeln gibt es weiche, grÜne Almen, Wälder, Wasserfälle, kleine Bäche und klare Seen.

Obwohl österreich klein ist, spielt es eine wichtige Rolle in der europäischen Politik. Zur Zeit der Habsburger war Wien eine bedeutende Weltstadt. Über sechs Jahrhunderte herrschten die Habsburger in österreich. Während sich andere Länder durch Kriege vergrÖssern wollten, wurden die Habsburger durch ihre Ehen einflussreich und mächtig. Noch heute kann man den ausländischen Einfluss auf das kulturelle Leben dieses Landes sehen. Auch sprachlich hÖrt man den franzÖsischen und spanischen Einfluss, denn es gibt viele FremdwÖrter im Deutsch der österreicher.

In österreich findet man einerseits nette GemÜtlichkeit, durch die dieses Land die Touristen anlockt, andererseits gibt es hier in Großstädten Atmosphäre der Welt.

Ich war schon einigemal in österreich. Dieses Land hat mir immer sehr gut gefallen. Was machte auf mich so einen großen Eindruck? Ich muss sagen, nicht nur märchenhafte Landschaften und phantastische Städte, sondern auch meine guten, Österreichischen Freunde, die sehr nett und gastfreundlich sind.

Słowniczek

jdn. anlocken durch - nęcić kogoś czymś

der Binnenstaat, die Binnenstaaten - państwo śródlądowe

im Herzen Europas - w sercu Europy

den Anteil an etwas haben - mieć udział w

der Donauraum - obszar naddunajski

der Bundesstaat - państwo federacyjne

bestehen aus - składać się z

umfassen, umfasste, umfasst - obejmować

die Hochgebirgsregion - region wysokich gór

das Hügelland - teren pagórkowaty

die Ebene, die Ebenen - równina

das Alpenvorland - przedgórze Alp

zahlreich - liczny

der See, die Seen - jezioro

steil - stromy

die Steinwand, die Steinwände - skalna ściana

der Bergsteiger, die Bergsteiger - alpinista

entlang - wzdłuż

schneebedeckt - pokryty śniegiem

weich - miękki

die Alm, die Almen - hala górska

der Wasserfall, die Wasserfälle - wodospad

der Bach, die Bäche - strumień, potok

atemberaubend - zapierający dech

die Gefahr, die Gefahren - niebezpieczeństwo

in Kauf nehmen - pogodzić się z czymś

in Bewegung kommen - poruszać się

das Tal, die Täler - dolina

das Gestein, die Gesteine - skała

zerstören, zerstörte, zerstört - niszczyć

herrschen, herrschte, geherrscht - panować

die Ehe, die Ehen - małżeństwo

einflussreich - wpływowy

mächtig - potężny, możny

einerseits . . . andererseits - z jednej strony . . . z drugiej strony

ebenso wie - tak samo jak

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Austria, idealny kraj turystyczny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.