Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dlaczego ludzie chętnie podróżują?

Dlaczego ludzie chętnie podróżują?

Ważną częścią czasu wolnego jest coroczny urlop. Więcej niż połowa obywateli odbywa co roku przynajmniej jedną podróż urlopową. Obok tego wielu organizuje także krótkie urlopy w weekendy lub dni świąteczne. Co przyciąga miliony ludzi w obcej okolicy? Myślę, że architektura miast, kultura, piękny krajobraz, ludzie i ich sposób życia. Dlaczego tak wielu ludzi wsiada do pociągu, auta lub samolotu, zamiast pozostać w domu? Odpowiedź jest prosta. Aby móc rozkoszować się drogocennym czasem urlopu, aby przeżyć coś pięknego, niepowtarzalnego. Podróżowanie oznacza wolność, wakacje, beztroskie dni nad morzem lub w górach, fantastyczną pogodę. A więc podróż ze słońcem, zabawą i przygodą. Wielu podróżuje chętnie tam, gdzie wszystko jest inne niż w domu. W grę wchodzi również trochę ochoty na przygodę - jak zawsze, gdy jest coś nowego do odkrycia. Żeglowanie, wędrowanie, tenis, golf, jazda konna, narty wodne i wiele innych możliwości uprawiania sportu zachęcają wielu ludzi do podróży. Podróżujący spędzają czas całkowicie według własnych życzeń. Podróżuje się także, aby pokonać stres, aby odprężyć się od trudów codzienności. Wówczas celami podróży są góry i wszystko, co ma związek z lasem, wędrowaniem, spokojem. Żadnych przepełnionych plaż! Żadnych miejsc z tłumem turystów!

Podróżowanie jest w znacznym stopniu kwestią pieniędzy. Nie każdy może sobie pozwolić na podróż dookoła świata, dlatego pozostaje ona często tylko wielkim marzeniem.

Marzyć i podróżować jest pięknie, dlatego chętnie to robię. Piękne krajobrazy, malownicze uliczki starych miast, gdzie dawne czasy ożywają, nęcą mnie osobiście do podróżowania. Do podróży popycha mnie ciekawość, chęć przygody, a także życzenie, aby zobaczyć możliwie dużo z urody świata. Fascynacja górami zachęca mnie do podróżowania. Nie znam nic piękniejszego niż podróż w góry.

Najchętniej podróżowałabym cały rok.

Warum reisen viele Menschen gern?

Ein wichtiger Teil der Freizeit ist der jährliche Urlaub. Mehr als eine Hälfte der BÜrger macht jährlich wenigstens eine große Urlaubsreise. Daneben machen viele auch noch Kurzurlaube an Wochenenden oder Feiertagen. Was reizt Millionen an einer fremden Gegend? Ich meine, die Architektur der Städte, die Kultur, die schÖne Landschaft, die Menschen und ihre Art zu leben. Warum setzen sich so viele Menschen in einen Zug, in ein Auto oder in ein Flugzeug, anstatt zu Hause zu bleiben? Die Antwort ist einfach! Um ihre kostbare Urlaubszeit genießen zu kÖnnen, um etwas SchÖnes, Einmaliges zu erleben. Reisen bedeutet die Freiheit, die Ferien, die sorgenfreien Tage am Meer oder im Gebirge. Also eine Reise mit der Sonne, Spaß und Abenteuer. Viele reisen gern dorthin, wo alles ganz anders als zu Hause ist. Segeln, Wandern, Tennis, Golf, Reiten, Wasserski und viele andere SportmÖglichkeiten verlocken auch viele Menschen zu reisen. Die Reisenden wohnen ganz nach ihren WÜnschen! Man reist auch um den Stress zu bekämpfen, um sich von den Anstrengungen des Alltags zu entspannen. Dann sind Berge Reiseziele und alles, was mit dem Wald, mit dem Wandern, mit der Ruhe zu tun hat. Keine ÜberfÜllten Strände! Keine Orte mit vielen Touristen!

Reisen ist tatsächlich oft eine Frage des Geldes: Nicht jeder kann sich etwa eine Reise um die Welt leisten, deshalb bleibt sie oft nur eine große Träumerei.

Träumen und Reisen ist schÖn, deshalb mache ich das gern. Die schÖnen Landschaften, die malerischen Gässchen der alten Städte, wo alte Zeiten lebendig werden, verlocken mich persÖnlich zu reisen. Zum Reisen treibt mich auch die Neugier, die Abenteuerlust und auch der Wunsch, von der SchÖnheit der Welt mÖglichst viel zu sehen. Die Faszination mit den Bergen reizt mich auch zum Reisen. Ich kenne kaum etwas SchÖneres als eine wirklich gute Reise ins Gebirge.

Am liebsten wÜrde ich das ganze Jahr reisen!

Słowniczek

treiben - pędzić, gnać, poganiać

die Hälfte, die Hälften - połowa

jährlich - coroczny

daneben - obok (czegoś)

reizen - pobudzać, nęcić, wabić

die Gegend, die Gegenden - okolica

die Landschaft, die Landschaften - krajobraz

anstatt - zamiast

kostbar - kosztowny, drogocenny

genießen - rozkoszować się

etwas Einmaliges - coś niepowtarzalnego

sorgenfrei - beztroski

die Lust - ochota

entdecken - odkryć

verlocken - nęcić, wabić

die Frage, die Fragen - pytanie, kwestia, zagadnienie

sich etwas leisten - pozwolić sobie na coś

die Träumerei - marzenie

lebendig werden - ożywać

die Neugier - ciekawość

die Anstrengung, die Anstrengungen - trud, wysiłek

tatsächlich - istotnie

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dlaczego ludzie chętnie podróżują?

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.