Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy koniecznie potrzebujemy jednocześnie gazet, radia i telewizji? Co osobiście preferujesz i dlaczego?

Czy koniecznie potrzebujemy jednocześnie gazet, radia i telewizji? Co osobiście preferujesz i dlaczego?

Nie można sobie dzisiaj wyobrazić życia bez massmediów. Służą one informacji i rozrywce, a nawet wpływają na ludzi. Wydaje się przy tym, że telewizja odgrywa największą rolę i jest najpopularniejsza.

Właściwie wszystkie media mają tę samą funkcję, jest ona jedynie w różny sposób wypełniana. Czy więc ma sens, że telewizja, radio i gazety egzystują obok siebie? Myślę, że to jest sensowne. Wszystkie te media mogą się wzajemnie uzupełniać. Co nie zostało powiedziane w telewizji, można usłyszeć w radiu, w gazecie można przeczytać o tym samym wydarzeniu z innej perspektywy. Czytanie wymaga więcej wysiłku niż na przykład słuchanie, ale także bardziej rozwija. Telewizja jest natomiast odprężająca, ponieważ nie tylko się ją ogląda, ale także słucha. Nie rozwija jednak wyobraźni i zdolności myślenia. Wielu mówi nawet, że ogłupia.

Niektóre media odpowiadają określonym celom lepiej niż inne. Gdy chce się na przykład posłuchać muzyki, włącza się raczej radio, ale gdy chce się obejrzeć mistrzostwa świata w jeździe figurowej na lodzie, telewizja jest lepsza. Natomiast gdy chce się dowiedzieć więcej o jakimś zdarzeniu politycznym lub społecznym, bierze się gazetę, ponieważ w spokoju można tam przeczytać o wielu szczegółach i określonym faktom można poświęcić intensywniejszą uwagę.

Jest więc dobrze, że jednocześnie mamy gazety, radio i telewizję. Czy jedno z nich preferuję? Trudno powiedzieć. Najczęściej słucham radia, ponieważ nie potrzebuję do tego szczególnie dużo czasu. Przy muzyce w radiu mogę się bardzo dobrze koncentrować i skutecznie uczyć. Każdego ranka wstaję przy muzyce, gdy zasypiam, także słucham radia. Mogę więc powiedzieć, że bez radia moje życie nie byłoby tak piękne.

Brauchen wir unbedingt Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen nebeneinander? Was bevorzugst du persÖnlich und warum?

Man kann sich heute ein Leben ohne die Massenmedien kaum vorstellen. Sie dienen der Information und der Unterhaltung und sie beeinflussen sogar den Menschen. Dabei scheint das Fernsehen die grÖßte Rolle zu spielen und am populärsten zu sein.

Eigentlich haben alle Medien die gleiche Funktion, sie wird bloß auf verschiedene Art und Weise erfÜllt. Hat es dann also einen Sinn, dass das Fernsehen, der Rundfunk und die Zeitungen nebeneinander existieren?

Ich glaube, es ist sinnvoll. All diese Medien kÖnnen sich einander ergänzen. Was im Fersehen nicht gesagt wurde, kann man im Radio hÖren, in der Zeitung kann man von demselben Ereignis aus einer anderen Perspektive lesen. Lesen verlangt mehr Aufwand als z.B. HÖren, aber es entwickelt auch mehr. Fernsehen ist dagegen entspannend, weil man da sowohl sieht, als auch hÖrt. Es entwickelt aber nicht die Vorstellungskraft und das DenkvermÖgen. Viele sagen sogar, dass es verdummt.

Manche Medien entsprechen bestimmten Zwecken besser als andere. Wenn man z.B. Musik hÖren will, macht man eher das Radio an, wenn man aber die Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf ansehen will, ist Fernsehen besser. Dagegen wenn man von einem politischen oder gesellschaftlichen Ereignis mehr erfahren will, dann nimmt man die Zeitung, weil man dort mehr Einzelheiten in Ruhe lesen und bestimmten Fakten intensivere Aufmerksamkeit schenken kann.

Es ist also gut, dass es zugleich Zeitungen, Fernsehen und Radio gibt. Ob ich eins von denen bevorzuge? Das ist schwer zu sagen. Aber am meisten hÖre ich Radio, vor allem, weil ich nicht besonders Zeit dafÜr brauche. Bei Musik im Radio kann ich mich sehr gut konzentrieren und erfolgreich lernen. Wenn ich jeden Morgen aufstehe, mache ich das beim Radio, wenn ich einschlafe, hÖre ich auch Radio. Gute Musik und wichtige Nachrichten garantiert mir nur das Radio. Ich kann also sagen, ohne Radio wäre mein Leben nicht so schÖn.

Słowniczek

bevorzugen, bevorzugte, bevorzugt - dawać komuś (czemuś) pierwszeństwo, preferować coś

der Rundfunk - radio

unbedingt - koniecznie, bezwarunkowo

kaum - zaledwie

vorstellen, stellte vor, vorgestellt - przedstawić, wyobrazić

dienen, diente, gedient - służyć

die Unterhaltung, die Unterhaltungen - zabawa, rozrywka

jdn. beeiflussen, beeinflusste, beeinflusst - wpływać na kogoś

scheinen, schien, geschienen - wydawać się

gleich - jednakowy, podobny

auf verschiedene Art und Weise - w różny sposób

der Sinn, die Sinne - sens, znaczenie

nebeneinander - obok siebie

sinnvoll - sensowny

das Ereignis, die Ereignisse - wydarzenie

verlangen, verlangte, verlangt - żądać, wymagać

der Aufwand, die Aufwände - wysiłek

entwickeln, entwickelte, entwickelt - rozwijać

entspannend - odprężający

sowohl . . . als auch - nie tylko . . . lecz także

die Vorstellungskraft, die Vorstellungskräfte - wyobraźnia

das Denkvermögen - zdolność myślenia

verdummen, verdummte, verdummt - ogłupiać

entsprechen, entsprach, entsprochen - odpowiadać (czemuś)

der Zweck, die Zwecke - cel

eher - wcześniej

gesellschaftlich - społeczny

erfahren, erfuhr, erfahren - doświadczyć, dowiedzieć się

die Einzelheit, die Einzelheiten - szczegół

die Aufmerksamkeit schenken - poświęcić uwagę

erfolgreich - skutecznie

eigentlich - właściwie

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.