Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Co to jest szczęście?

Co to jest szczęście?

Szczęście to najpiękniejsze uczucie. Każdy człowiek potrzebuje takiego uczucia, aby być zdrowym i zadowolonym. Ze szczęściem kojarzą nam się takie pojęcia, jak: bezpieczeństwo, euforia, ekstaza, przyjemność, optymizm, radość i inne.

Mówi się, że wielu ludzi ma szczęście. Wszystko przychodzi im lekko. Nie starają się aż tak bardzo, a wszystko spada im z nieba. Inni jednak mówią, że szczęście musimy sami zdobyć. Każdy walczy o nie inaczej.

Dla niektórych najważniejsza jest rodzina i przyjaciele. To jest ich szczęście. Kiedy są chorzy, szybciej dochodzą do siebie, kiedy odwiedza ich rodzina lub przyjaciele. Dlatego dbają o przyjaźń. Stwierdzono, że człowiek nie powinien żyć sam. Pary są dużo szczęśliwsze, niż osoby żyjące w pojedynkę.

Jeszcze innym przyjemność sprawiają: joga, pływanie, wygrana, zachód słońca, wędrówka po górach itd. Ludzie „zbierają” takie momenty i zachowują je na długo w pamięci. Niektórych uszczęśliwia ich hobby. Pozwala na odpoczynek i relaks, dzięki czemu znacznie szybciej pokonują swoje problemy.

Obserwuje się jednak, że szczęście oznacza zupełnie coś innego dla kobiet i dla mężczyzn. Mężczyźni potrzebują np. auta, aby być szczęśliwymi. Kobiety kupują sobie coś ładnego i już czują się znacznie lepiej. Marzą również o kochanym mężczyźnie i zdrowych dzieciach. W takiej sytuacji odczuwają wewnętrzne zadowolenie. Kobiety są również szczęśliwe, kiedy słyszą najpiękniejsze wyznanie miłosne od swoich dzieci: „Mamusiu, kocham cię”.

Innym wystarczą pieniądze i interesująca, dobrze płatna praca. Promienieją radością. Jeszcze inni marzą o tym, aby być zdrowym Jest to szczególnie ważne dla ludzi, którzy są poważnie chorzy. Oni chcą tylko spokojnie żyć i być zdrowymi ludźmi. Są również tacy, którzy pragną być potrzebni innym ludziom. Chcą innym pomagać i to stanowi dla nich sens życia. Zapominają o swoich problemach, strachu i cierpieniu i cieszą się, że mogą komuś pomóc.

Każdy człowiek szuka przez całe swoje życie szczęścia. Kiedy ma piękne auto, wyposażone mieszkanie, zazwyczaj nadal nie czuje się szczęśliwy. Szuka znowu czegoś innego. Szuka większego szczęścia. Ludzie chcą w swoim życiu osiągnąć coś wyjątkowego, co da im szczęście.

Każdy musi się jednak sam zdecydować, jaką chce wybrać w życiu drogę i co dla niego jest ważne. Jedno jest pewne, człowiek szczęśliwy myśli pozytywnie i jako optymista pokonuje prawie wszystkie problemy.

Was ist GlÜck?

GlÜck ist das schÖnste GefÜhl. Jeder Mensch braucht ein solches GefÜhl, um gesund und zufrieden zu sein. Mit dem Begriff „GlÜck“ assoziiren wir solche Begriffe wie: Geborgenheit, Euphorie, Ekstase, Spaß, Optimismus, Freude u.a.

Man sagt, dass viele Leute GlÜck haben. Alles kommt ihnen sehr leicht. Sie bemÜhen sich nicht so stark, und alles fällt ihnen in den Schoß. Andere sagen jedoch, dass wir allein GlÜck erwerben mÜssen. Jeder kämpft fÜr sein GlÜck anders.

FÜr einige sind Freunde und Familie am wichtigsten. Das ist ihr GlÜck. Wenn sie krank sind, werden sie schneller gesund, wenn sie häufig Besuche von Familie und Freunden bekommen. Deshalb pflegen sie Freundschaften. Es wurde festgestellt, dass ein Mensch nicht allein leben soll. Paare sind viel glÜcklicher als Singles.

Einigen machen Freude andere Sachen: Joggen, Schwimmen, Spielgewinn, Sonnenuntergang, Bergwanderung usw. Die Leute „sammeln“ solche Momente und bewahren sie im Gedächtnis. Hobby gibt ihnen Erholung und Entspanung. Dank dem verkraften sie ihre Probleme schneller.

Man beobachtet, dass fÜr Männer und fÜr Frauen das GlÜck etwas anderes bedeutet. Die Männer brauchen z. B. Auto, um glÜcklich zu sein. Die Frauen kaufen sich etwas SchÖnes und fÜhlen sich besser. Sie träumen auch von einem lieben Mann und gesunden Kindern. In solcher Situation empfinden sie innere Befriedigung. Die Frauen sind auch glÜcklich, wenn sie die schÖnste Liebeserklärung von ihren Kindern hÖren: „Mami, ich liebe dich“.

Anderen genÜgen Geld und eine interessante, aber auch gut bezahlte Arbeit. Sie sind freudestrahlend.

Noch andere träumen davon, um gesund zu sein. Das ist besonders wichtig fÜr Menschen, die ernstkrank sind. Sie wollen nur ruhig und gesund leben kÖnnen. Es gibt auch Leute, die sich wÜnschen, fÜr die anderen Leute nÖtig zu sein. Sie mÖchten den anderen helfen und das ist Sinn ihres Lebens. Sie vergessen eigene Probleme, Ängste und Leiden und freuen sich, jemandem helfen zu kÖnnen.

Jeder Mensch sucht das ganze Leben lang sein GlÜck. Wenn er auch ein schÖnes Auto oder eine gut eingerichtete Wohnung hat, fÜhlt er sich gewÖhnlich noch nicht glÜcklich. Er sucht wieder etwas Neues. Er sucht nach einem grÖßeren GlÜck. Die Leute wollen in ihrem Leben etwas Bedeutendes erreichen, was ihnen GlÜck bringt.

Jeder muss sich allein entscheiden, welchen Weg er im Leben gehen will und was fÜr ihn wichtig ist. Eins ist sicher, ein glÜcklicher Mensch denkt positiv und als Optimist Überwindet er fast alle Probleme.

Słowniczek

das Gefühl - uczucie

die Geborgenheit - bezpieczeństwo

sich bemühen - starać się

in den Schoß fallen - spadać z nieba

erwerben - zdobyć

pflegen - dbać, pielęgnować

das Gedächtnis - pamięć

bewahren - zachowywać

Probleme verkraften - podołać problemom

innere Befriedigung - wewnętrzne zadowolenie

ernstkrank - poważnie chory

Probleme überwinden - pokonywać problemy

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Co to jest szczęście?

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.