Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Berlin - stolica Niemiec

Berlin - stolica Niemiec

Berlin jest stolicą Niemiec i liczy 3,4 miliona mieszkańców, którzy zamieszkują powierzchnię 883 kilometrów kwadratowych.

Miasto rozwinęło się w XIII stuleciu z dwóch osad handlowych nad Szprewą. Znaczenie miasta urosło, gdy w XV wieku stało się ono stolicą. Wraz z utworzeniem Rzeszy niemieckiej (1871) Berlin stał się stolicą państwa.

W 1920 r. miasta: Berlin, Charlottenburg, KÖpenick, Lichtenberg, Spandau i Wilmersdorf połączyły się w tzw. wielki Berlin.

Rozpoczęta przez Hitlera II wojna światowa zakończyła się dla miasta tragicznie. Naloty bombowe przyniosły mieszkańcom śmierć i zniszczenia.

W 1949 r. została utworzona Niemiecka Republika Federalna i Niemiecka Republika Demokratyczna. Oznaczało to również rozpad Berlina na Berlin Zachodni i Berlin Wschodni. Od 3 października 1990 r., dnia zjednoczenia, obie części miasta są ponownie całością.

Obecnie prawie czteromilionowy Berlin jest nie tylko miastem wiodącym w dziedzinie polityki, administracji i przemysłu, lecz także centrum sztuki i kultury.

W Berlinie znajdują się trzy opery, siedemnaście dużych orkiestr (między innymi znani berlińscy filharmonicy), ponad sto kin, sto siedemdziesiąt muzeów, trzy duże uniwersytety i piętnaście innych szkół wyższych. Najstarszy berliński uniwersytet nazwany imieniem braci Aleksandra i Wilhelma von Humboldt, został utworzony w 1810 r. i leży w Belinie Wschodnim.

Najsłynniejszą budowlą Berlina jest Brama Brandeburska, która obok berlińskiego niedźwiadka jest symbolem Berlina. Najpiękniejsze budowle miasta są zbudowane w stylu klasycystycznym, dlatego Berlin nazywa się „Atenami nad Szprewą”. Najpiękniejsze ulice w Berlinie to: Unter den Linden (Berlin Wschodni) i KurfÜrstendamm (Ku-Damm, Berlin Zachodni). Najbardziej znane muzeum to Muzeum Pergamońskie, w którym fascynują dzieła antycznej, monumentalnej architektury.

Godne uwagi są także: Czerwony Ratusz na Placu Aleksandra, barokowy zamek Charlottenburg, budynek Reichstagu, Kolumna Zwycięstwa i ruiny kościoła cesarza Wilhelma.

Berlin leży w pięknej okolicy z lasami i jeziorami, która co roku przyciąga tysiące turystów.

Berlin - Deutschlands Hauptstadt

Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und zählt 3,4 Millionen Einwohner, die auf der Fläche von 883 Quadratkilometern leben.

Die Stadt entwickelte sich im 13. Jahrhundert aus zwei Handelssiedlungen an der Spree. Die Bedeutung der Stadt wuchs, als sie im 15. Jahrhundert Hauptstadt wurde. Mit GrÜndung des Deutschen Reiches (1871) wurde Berlin die deutsche Reichshauptstadt.

1920 schlossen sich die Städte Berlin, Charlottenburg, KÖpenick, Lichtenberg, Spandau und Wilmersdorf zu Groß-Berlin zusammen.

Der von Hitler begonnene Zweite Weltkrieg (1939-1945) endete tragisch fÜr die Stadt. Die Bombenangriffe brachten der Bewohner Tod und Vernichtung.

1949 wurden die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gegrÜndet. Dies bedeutete auch die Spaltung Berlins in West- und Ostberlin. Seit dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, sind die beiden Stadthälften wieder eine Einheit.

Heutzutage ist die fast Viermillionenstadt Berlin wieder nicht nur in den Bereichen Politik, Verwaltung und Industrie fÜhrend, sondern auch Mittelpunkt von Kunst und Kultur.

In Berlin befinden sich 3 Opern, 17 große Orchester (unter anderen die bekannten Berliner Philharmoniker), mehr als 100 Kinos, 170 Museen, 3 große Universitäten und 15 weitere Hochschulen. Die älteste Berliner Universität, nach den BrÜdern Wilhelm und Alexander von Humboldt benannt, wurde 1810 gegrÜndet und liegt in Ostberlin.

Das berÜhmteste Bauwerk Berlins ist das Brandenburger Tor, neben dem Berliner Bären ist es das Wahrzeichen Berlins. Die schÖnsten Gebäude der Stadt wurden im klassizistischen Stil gebaut, deshalb nennt man Berlin „Athen an der Spree“. Die schÖnsten Straßen in Berlin sind „Unter den Linden“ (Ostberlin) und der KurfÜrstendamm (Ku-Damm) in Westberlin. Das bekannteste Museum ist das Pergamon-Museum, in dem die Werke antiker Monumentalarchitektur faszinieren.

Beachtenswert sind auch: Das Rote Rathaus am Alexanderplatz, das Barockschloß Charlottenburg, das Reichstagsgebäude, die Siegessäule und die Ruinen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Berlin hat auch eine schÖne Umgebung mit Wäldern und Seen, die jedes Jahr tausende Touristen anlockt.

Słowniczek

die Fläche, die Flächen - powierzchnia

die Siedlung, die Siedlungen - osiedle

die Bedeutung, die Bedeutungen - znaczenie

wachsen, wuchs, gewachsen (s) - rosnąć

die Gründung, die Gründungen - utworzenie

zusammenschließen, schloß zusammen, zusammengeschlossen - przyłączyć

der Weltkrieg, die Weltkriege - wojna światowa

schrecklich - okropny

der Bombenangriff, die Bombenangriffe - nalot bombowy

die Vernichtung - zniszczenie, zagłada

die Spaltung, die Spaltungen - rozpad, rozłam

die Wiedervereinigung, die Wiedervereinigungen - ponowne zjednoczenie

die Einheit - jedność

die Hälfte, die Hälften - połowa

heutzutage - obecnie

die Verwaltung, die Verwaltungen - administracja

führend - wiodący

nicht nur... sondern auch - nie tylko... lecz także

die Siegessäule - kolumna zwycięstwa

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Berlin - stolica Niemiec

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.