Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Co kupuje młodzież za swoje kieszonkowe?

Co kupuje młodzież za swoje kieszonkowe?

Wiele dzieci i młodzieży dostaje kieszonkowe od swoich rodziców lub dziadków. Niektórzy dostają więcej na tydzień, inni mniej. Jest to uzależnione od sytuacji finansowej rodziców.

Najczęściej młodzież wydaje pieniądze na słodycze, napoje, rzeczy do szkoły, czasopisma i bilety. Kiedy mają więcej pieniędzy wydają je na swoje hobby, sport, kino, CDs lub jedzenie w McDonalds. Tylko nieliczni oszczędzają.

Młodzież narzeka często, że już nie ma pieniędzy. Tłumaczą, że wszystko jest dzisiaj takie drogie i większość kieszonkowego znika w krótkim czasie. Taka sytuacja prowadzi często do konfliktów pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Często spotyka się dzieci, które nie otrzymują kieszonkowego. Jest to szczególnie widoczne w szkole, w czasie przerw. Wstydzą się przyznać, że ich rodzice są bezrobotni lub są w złej sytuacji finansowej. Na szczęście obserwuje się wiele organizacji na rzecz dzieci, które fundują obiad dla takich dzieci. Jest to godne podziwu i naśladowania.

Wielu młodych ludzi próbuje samodzielnie zarabiać pieniądze. Jest wiele możliwości, jeśli chodzi o pracę. W prasie są różne ogłoszenia dla młodzieży. Może ona udzielać innym korepetycji, pomagać komuś w domu lub ogrodzie, umyć auto, wyjść z psem na spacer. Dziewczęta są często poszukiwane jako opiekunki do dzieci lub jako obsługa w kawiarni. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są zatrudniani do roznoszenia ulotek. Niektórzy zbierają puszki, butelki lub makulaturę.

Kieszonkowe jest bardzo ważne dla młodych ludzi. Uczy właściwego obchodzenia się z pieniędzmi.

Was kaufen Jugendliche fÜr ihr Taschengeld?

Viele Kinder und Jugendliche bekommen Taschengeld von ihren Eltern oder Großeltern. Einige bekommen mehr pro Woche, andere weniger. Das ist von der finanziellen Situation der Eltern abhangig.

Am meisten geben sie das Geld fÜr SÜßigkeiten, Getränke, Schulsachen, Zeitschriften und Fahrkarten aus. Wenn sie mehr Taschengeld haben, geben sie es aus fÜr ihr Hobby, Sport, Kino, CDs oder Essen bei McDonalds. Nur wenige sparen.

Die Jugendlichen klagen oft darÜber, dass sie schon kein Geld mehr haben. Sie erklären, dass alles heute so teuer ist, und die Mehrheit des Taschengelds in kurzer Zeit schon weg ist. Das fÜhrt oft zu den Konflikten zwischen den Eltern und den Kindern.

Oft trifft man auch die Kinder, die kein Geld bekommen. Das ist besonders augenscheinlich in der Schule, in der Pause. Sie schämen sich zu gestehen, dass ihre Eltern arbeitslos sind oder schlechte finanzielle Situation haben. Zum GlÜck beobachtet man, dass viele Kinderrechtsorganisationen das Mittagessen fÜr solche Kinder spendieren. Das ist bewunderungswÜrdig und nachahmenswert.

Viele Jugendliche versuchen allein fÜr sich selbst Geld zu verdienen. Sie haben MÖglichkeiten, wenn es um die Arbeit geht. Es gibt verschiedene Anzeigen in der Presse. Sie kÖnnen den anderen Nachhilfe geben, jemandem zu Hause oder im Garten helfen, Auto waschen, mit dem Hund spazieren gehen. Oft sucht man Mädchen als Babysitter oder im Cafe als Bedienung. Sowohl Jungen als auch Mädchen sind zum Verteilen von Prospekten angestellt. Einige sammeln Dosen, Flaschen und Altpapier.

Das Taschengeld ist fÜr junge Leute sehr wichtig. Es lehrt sie mit dem Geld richtig begehen.

Słowniczek

bekommen - otrzymywać

abhängig von sein - zależeć od

ausgeben - wydawać

sparen - oszczędzać

klagen - narzekać

führen zu - prowadzić do

augenscheinlich - widoczne

sich schämen - wstydzić się

arbeitslos sein - być bezrobotnym

spendieren - fundować

bewunderungswürdig - godne podziwu

nachahmenswert - godne naśladowania

verdienen - zarobić

die Anzeigen - ogłoszenia

Nachhilfe geben - dawać korepetycje

die Bedienung - obsługa

angestellt sein - być zatrudnionym

begehen - obchodzić się z czymś

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Co kupuje młodzież za swoje kieszonkowe?

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.