Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak obsługuje się kserokopiarkę?

Jak obsługuje się kserokopiarkę?

Najpierw należy położyć oryginał w prawym górnym kącie na szklanej powierzchni i nacisnąć lewym, niebieskim klawiszem żądaną liczbę kopii. Drugim klawiszem, który znajduje się obok po prawej stronie, oznaczonym symbolem „minus” można ten nakład zmniejszać.

W lewej części pola obsługi ma się możliwość zmiany naświetlenia druku. Można przejść do ciemniejszego druku lub do jaśniejszego.

Włącza się przyciskiem znajdującym się po lewej stronie. W ciągu mniej niż 30 sekund, kiedy przestanie świecić lampka, urządzenie jest gotowe do uruchomienia i można robić kopie.

Przyciskiem koloru pomarańczowego można poprawiać ilość kserokopii, jeśli wybrało się złą. Jeśli wybrało się już liczbę kopii, trzeba potwierdzić to zielonym przyciskiem i maszyna zaczyna kserować.

Wie bedient man den Kopierer?

Zuerst muss man das Original in den rechten oberen Winkel auf die Anlage-Glasfläche legen und man tastet Über die linke, blaue Taste die gewÜnschte StÜckzahl ein. Über die zweite Taste, die hier rechts daneben steht, Über die Minus-Taste, kann man diese Auflage auch wieder reduzieren.

Im linken Bedienerfeld hat man die MÖglichkeit, die Belichtung zu verändern. Man kann zum Dunkleren oder zum Helleren hingehen.

Man schaltet an der linken Seite durch Knopfdruck ein. In weniger als 30 Sekunden, wenn nähmlich das Blinken dieser Lampe aufgehÖrt hat, ist er betriebsbereit und man kann jetzt die Kopien erstellen. Man kann die Kopien von unten nach oben oder auch von oben nach unten ansteuern.

Mit der orangenfarbenen Taste kann man korrigieren, wenn man eine Fehleingabe gemacht hat. Wenn man schon die Zahl der Kopien vorgewählt hat, muss man die grÜne Kopiertaste betätigen und die Maschine beginnt, diese Kopien zu erstellen.

Słowniczek

der Winkel - kąt

die Anlage-Glasfläche - szklana powierzchnia

legen - kłaść

tasten - naciskać

die Taste - klawisz

die Auflage - nakład

das Bedienerfeld - pole obsługi

die Belichtung - naświetlenie, wyświetlenie

einschalten - włączyć

der Knopfdruck - przycisk

das Blinken - migotanie, świecenie

aufhören - przestać, skończyć

betriebsbereit - gotowe do uruchomienia

die Kopien erstellen - robić kopie

die Fehleingabe - zła liczba (cyfra)

die Zahl - liczba

betätigen - potwierdzić

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jak obsługuje się kserokopiarkę?

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.