Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak wyobrażasz sobie swojego partnera życiowego?

Jak wyobrażasz sobie swojego partnera życiowego?

Wielu młodych ludzi stawia sobie pytania: Jaki powinien być mój partner życiowy/moja partnerka? Co jest dla mnie ważniejsze: dobry wygląd czy dobre cechy charakteru? Odpowiedź nie jest łatwa.

Młodzi ludzie mają własne wyobrażenia o urodzie i chcieliby, aby ich partner lub partnerka wyglądali jak ich idol. Z wielu ankiet wynika, że dziewczęta wysoko cenią u chłopców także zadbany wygląd. Marzą o tym, aby ich partner był szczupły, wysoki, silny, dobrze zbudowany i wysportowany. Tylko obok silnego mężczyzny mogłyby czuć się bezpiecznie. Piękną figurę, miłą twarz, piękne oczy i długie włosy chcieliby zobaczyć także chłopcy u swojej partnerki. Ale wysportowany wygląd nie jest najważniejszy. Gdy chce się dzielić każdy dzień z drugą osobą, bardzo ważne jest również partnerstwo w pracach w gospodarstwie domowym. Musi się być tolerancyjnym, gotowym do pomocy i niezawodnym. Na przykład mój partner powinien wiedzieć, że zawsze może na mnie polegać. Dobrzy towarzysze życia powinni się o siebie troszczyć, wzajemnie sobie wierzyć, być dyskretni, tak aby mogli ze sobą dzielić swoje tajemnice. Powinni się dobrze rozumieć, wzajemnie się wspierać i pomagać sobie w trudnych sytuacjach. Jednym słowem: powinni być najlepszymi przyjaciółmi. Jest także ważne, aby ludzie nie byli kapryśni, lecz pełni humoru i mili wobec siebie. Dobre maniery, szarmanckie zachowanie są tak samo ważne jak uroda.

Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że tradycyjne cnoty takie jak: uczciwość, dobroć, tolerancja, miłość, czułość i wierność nadal mają w naszym życiu pierwszeństwo.

Wspaniale jest marzyć. Marzę więc o wrażliwym, czułym, wysportowanym chłopaku, który odwzajemniłby moją miłość.

Wie stellst du dir deinen Lebenspartner vor?

Viele Jugendliche stellen sich die Fragen: Wie soll mein Lebenspartner / meine Lebenspartnerin sein? Was ist fÜr mich wichtiger: ein gutes Aussehen oder gute Charaktereigenschaften? Die Antwort ist nicht einfach.

Jugendliche haben eigene Vorstellungen von der SchÖnheit und mÖchten, dass ihr Partner oder ihre Partnerin wie ihr Idol aussieht. Aus vielen Umfragen geht hervor, dass die Mädchen auch bei den Jungen einen gepflegten Eindruck hochschätzen. Sie träumen davon, dass ihr Partner schlank, groß, kräftig, gut gebaut und sportlich wäre. Nur bei einem starken Mann kÖnnten sie sich geborgen fÜhlen. SchÖne Figur, nettes Gesicht, schÖne Augen und lange Haare mÖchten auch Jungen bei ihrer Partnerin sehen. Aber sportliches Aussehen ist nicht am wichtigsten. Wichtiger ist es, dass sich die jungen Leute lieben, nie verlassen wÜrden und fÜr immer treu wären. Wenn man mit einer anderen Person jeden Tag teilen will, ist die Partnerschaft bei den Haushaltarbeiten sehr wichtig. Man muss tolerant, hilfsbereit und zuverlässig sein. Mein Partner, zum Beispiel, soll wissen, dass er sich immer auf mich verlassen kann. Gute Lebensgefährten sollen fÜr sich sorgen, einander vertrauen, verschwiegen sein, so dass sie ihre Geheimnisse teilen kÖnnten. Sie sollen sich gut verstehen, einander unterstÜtzen und sich in schweren Situationen helfen. Mit einem Wort: sie sollen die dicksten Freunde sein.

Es ist auch wichtig, dass die Leute nicht launisch wären, sondern humorvoll und gegeneinander nett. Gute Manieren, charmantes Benehmen sind ebenso wichtig wie die SchÖnheit.

Zum Schluss mÖchte ich noch sagen, dass die traditionellen Tugenden wie: Ehrlichkeit, GÜte, Toleranz, Liebe, Zärtlichkeit und Treue weiter in unserem Leben Vorrang haben.

Träumen ist es schÖn. Also, ich träume von einem sensiblen, liebevollen, sportlichen Jungen, der meine Liebe erwidern wÜrde.

Słowniczek

geborgen - bezpieczny

der Lebensgefährte, die Lebensgefährten - towarzysz życia

jdm. vertrauen - ufać komuś

den Vorrang haben - mieć pierwszeństwo

hervorgehen, ging hervor, hervorgegangen (s) - wynikać

hochschätzen, schätze hoch, hochgeschätzt - wysoko cenić

die Zärtlichkeit - czułość

die Liebe erwidern - odwzajemnić miłość

sensibel - wrażliwy

unterstützen, unterstützte, unterstützt - wspierać

geborgen - bezpieczny

die Tugend, die Tugenden - cnota

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.