Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ewolucjonizm współczesny

Czynniki ewolucji

Na zmianę częstości występowania alleli w populacji mają wpływ czynniki ewolucji, czyli:

1. Dobór naturalny. Preferowanie lub eliminowanie jakiejś cechy w środowisku prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia częstości występowania allelu determinującego tę cechę.

2. Mutacje. Pojawienie się nowego allelu w wyniku mutacji automatycznie wpływa na ilościowe zmiany w pozostałych.

3. Migracje - przemieszczanie się osobników z jednej populacji do drugiej zazwyczaj zmienia proporcje występowania alleli, gdyż każda populacja ma nieco inny skład genów.

4. Preferencje w krzyżowaniu. Jeśli osobniki o określonych genotypach mają większe szanse na rozród niż pozostałe, to ich geny będą coraz częściej występować w ogólnej puli.

5. Dryf genetyczny, czyli zjawiska przypadkowe, polegające na wyizolowaniu niewielkiej części populacji. Może się zdarzyć, że osobniki te nie są reprezentatywne (mają inne proporcje występowania alleli niż przeciętna). Przykładem może być kataklizm, w wyniku którego zginęła większość populacji. Po jakimś czasie populacja odrodzi się, ale jej pula genowa może być inna, w zależności od zestawu genów osobników, które przetrwały.

Efekt dryftu genetycznego. W populacji spotykane są z podobną częstotliwością osobniki białe i czarne. Na skutek kataklizmu (np. powodzi) większość populacji wyginęła, przypadkiem wszystkie osobniki, które przeżyły, są białe.

Populacja, w której nie działałby żaden z wymienionych czynników wpływających na zmianę częstości występowania alleli w praktyce nie może istnieć. W każdej populacji działa ich co najmniej kilka, dlatego nie ma populacji, w której nie zachodziłyby zmiany ewolucyjne. W ten sposób udowodnione zostało, że ewolucja jest zjawiskiem nieuniknionym.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.