Wybierz dział

Historia poglądów na ewolucję

Historia poglądów na ewolucję

Ewolucja to powolny, nieodwracalny proces zmian organizmów pod wpływem zmieniających się warunków środowiska.

Myśl o rozwoju życia na Ziemi w drodze ewolucji pojawiła się już w czasach starożytnych. W początkach średniowiecza, jak prawie wszystkie osiągnięcia starożytnych, poszła w zapomnienie. W czasach nowożytnych, do XIX wieku, obowiązywał światopogląd zakładający niezmienność świata żywego od momentu jego powstania, którym był boski akt stworzenia. Pogląd taki to kreacjonizm. Obowiązywał on w nauce do czasu powstania i rozwoju teorii ewolucji Karola Darwina.

Kreacjonizm to pogląd filozoficzno-religijny głoszący, że istnienie i obecny kształt życia na Ziemi jest wynikiem dokonanego przez Boga aktu stworzenia. Kreacjonzm zakłada stałość form i liczby gatunków.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.