Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ewolucjonizm współczesny

Zastosowanie genetyki populacji do wyjaśnienia zjawisk ewolucyjnych

Każdą populację cechuje tzw. pula genowa. Jest to suma wszystkich genów u osobników wchodzących w skład badanej populacji. Ograniczając się do analizy zmian w obrębie jednej tylko cechy, bada się występowanie określonego genu. Każdy osobnik posiada dwa allele jednego genu, w praktyce całkowita suma alleli to dwukrotna liczba osobników w danej populacji. Następnie określa się w jakich proporcjach występują allele dominujące i recesywne. W tym celu trzeba najpierw określić genotyp każdego osobnika. Po stwierdzeniu, ile jest homozygot dominujących, recesywnych i heterozygot, stosując odpowiednie wzory matematyczne oblicza się częstość występowania allelu dominującego i recesywnego.

Przykład: Populacja liczy 100 osobników. Suma wszystkich alleli wynosi 200.

W wyniku analizy genotypów stwierdzono, że:

9 osobników to homozygoty recesywne (aa)

42 osobniki to heterozygoty (Aa)

pozostałe 49 to homozygoty dominujące (AA).

Ponieważ przykład jest prosty rachunkowo, można wyliczyć częstość występowania alleli bez stosowania skomplikowanych wzorów:

Suma wszystkich alleli recesywnych w tej populacji wynosi:

2 allele u 9 osobników plus jeden allel u 42 osobników, czyli:

2 x 9 + 42 = 60

Częstość występowania allelu recesywnego to:

60 alleli na 200 (suma wszystkich alleli w populacji) = 0,3

Suma alleli dominujących to:

dwa allele u 49 osobników plus jeden allel u 42 osobników:

2 x 49 + 42 = 140

Częstość występowania allelu dominującego wynosi 140 / 200 = 0,7

Stwierdzono, że jeżeli proporcje ilościowe alleli w puli genowej populacji są stałe przez dłuższy czas, to taka populacja nie ewoluuje. O takiej populacji mówimy, że znajduje się w równowadze. Jest to prawo Hardy’ego - Weinberga.

Prawo Hardy’ego - Weinberga:

Populacja znajdująca się w równowadze, czyli taka, w której częstość występowania alleli poszczególnych genów nie zmienia się, nie podlega ewolucji.

Naturalną konsekwencją prawa Hardy’ego - Weinberga jest stwierdzenie, że:

Zmiana ewolucyjna w populacji polega na utrwalonej zmianie częstości występowania alleli.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.