Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Historia poglądów na ewolucję

Darwinizm

Karol Darwin (1809-1882) to twórca uznawanej do dziś teorii ewolucji, zwanej darwinizmem. Ogłosił ją w dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego w 1859 r. Powstanie teorii poprzedzone było wyprawą dookoła świata na statku „Beagle”. Podczas podróży K. Darwin dokonał licznych obserwacji flory i fauny w różnych zakątkach globu, przy czy największe znaczenie miały obserwacje poczynione na wyspach Galapagos.

Odkryte tam endemiczne gatunki roślin i zwierząt oraz licznie zebrane przyrodnicze okazy stały się ważnymi dowodami popierającymi teorię ewolucji.

Założenia darwinizmu:

1. Gatunki charakteryzuje olbrzymia zmienność - nie spotyka się dwóch identycznych osobników tego samego gatunku. Konsekwencją tego zjawiska jest fakt, że osobniki te mają nierówne szanse na przeżycie.

2. Organizmy cechuje nadmierna rozrodczość - mnożą się one w postępie geometrycznym, przy czym znaczna ich część ginie jeszcze przed osiągnięciem zdolności do rozrodu.

3. Pomiędzy osobnikami danego gatunku toczy się walka o byt, którą przeżywają osobniki lepiej dostosowane do środowiska. Pojęcie „walka o byt” nie musi być traktowane dosłownie, jest to raczej współzawodnictwo lub konkurencja o ograniczone zasoby środowiska (pokarm, światło dla roślin).

4. Dobór naturalny (selekcja naturalna) eliminuje osobniki o cechach niekorzystnych w danym środowisku. Im więcej korzystnych cech ma organizm, tym większe ma szanse na przeżycie. Osobniki takie, z racji dłuższego życia, pozostawiają po sobie więcej potomstwa, któremu przekazują swoje cechy.

Neodarwinizm

Podstawą współcześnie obowiązujących poglądów na ewolucję jest teoria Darwina wzbogacona o najnowsze osiągnięcia z innych dziedzin biologii, a szczególnie genetyki. Stąd obecnie mówimy o neodarwinizmie lub inaczej o syntetycznej teorii ewolucji.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.