Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Historia poglądów na ewolucję

Darwinizm

Karol Darwin (1809-1882) to twórca uznawanej do dziś teorii ewolucji, zwanej darwinizmem. Ogłosił ją w dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego w 1859 r. Powstanie teorii poprzedzone było wyprawą dookoła świata na statku „Beagle”. Podczas podróży K. Darwin dokonał licznych obserwacji flory i fauny w różnych zakątkach globu, przy czy największe znaczenie miały obserwacje poczynione na wyspach Galapagos.

Odkryte tam endemiczne gatunki roślin i zwierząt oraz licznie zebrane przyrodnicze okazy stały się ważnymi dowodami popierającymi teorię ewolucji.

Założenia darwinizmu:

1. Gatunki charakteryzuje olbrzymia zmienność - nie spotyka się dwóch identycznych osobników tego samego gatunku. Konsekwencją tego zjawiska jest fakt, że osobniki te mają nierówne szanse na przeżycie.

2. Organizmy cechuje nadmierna rozrodczość - mnożą się one w postępie geometrycznym, przy czym znaczna ich część ginie jeszcze przed osiągnięciem zdolności do rozrodu.

3. Pomiędzy osobnikami danego gatunku toczy się walka o byt, którą przeżywają osobniki lepiej dostosowane do środowiska. Pojęcie „walka o byt” nie musi być traktowane dosłownie, jest to raczej współzawodnictwo lub konkurencja o ograniczone zasoby środowiska (pokarm, światło dla roślin).

4. Dobór naturalny (selekcja naturalna) eliminuje osobniki o cechach niekorzystnych w danym środowisku. Im więcej korzystnych cech ma organizm, tym większe ma szanse na przeżycie. Osobniki takie, z racji dłuższego życia, pozostawiają po sobie więcej potomstwa, któremu przekazują swoje cechy.

Neodarwinizm

Podstawą współcześnie obowiązujących poglądów na ewolucję jest teoria Darwina wzbogacona o najnowsze osiągnięcia z innych dziedzin biologii, a szczególnie genetyki. Stąd obecnie mówimy o neodarwinizmie lub inaczej o syntetycznej teorii ewolucji.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.