Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Historia poglądów na ewolucję

Lamarkizm

Jean Baptiste Lamarck był pierwszym uczonym, który sformułował teorię ewolucji. Koncepcję rozwoju organizmów zawarł w dziele Filozofia zoologii w 1809 r. Najważniejsze założenia jego teorii to:

1. Organizmy wyżej zorganizowane powstają z form prostszych.

2. Na proces ewolucji istotnie wpływa wewnętrzna dążność organizmów do samodoskonalenia się.

3. W wyniku ewolucji organizmy coraz lepiej przystosowują się do środowiska, przy czym jest to możliwe dzięki dziedziczeniu cech, w tym cech nabytych za życia danego osobnika.

Teoria stworzona przez Lamarcka zwana jest od jego nazwiska lamarkizmem. Współcześnie ma znaczenie wyłącznie historyczne. Pomimo wielu błędów była to pierwsza w miarę spójna teoria ewolucji, uwzględniająca wpływ środowiska naturalnego na kształtowanie się cech organizmów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.