Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Historia poglądów na ewolucję

Lamarkizm

Jean Baptiste Lamarck był pierwszym uczonym, który sformułował teorię ewolucji. Koncepcję rozwoju organizmów zawarł w dziele Filozofia zoologii w 1809 r. Najważniejsze założenia jego teorii to:

1. Organizmy wyżej zorganizowane powstają z form prostszych.

2. Na proces ewolucji istotnie wpływa wewnętrzna dążność organizmów do samodoskonalenia się.

3. W wyniku ewolucji organizmy coraz lepiej przystosowują się do środowiska, przy czym jest to możliwe dzięki dziedziczeniu cech, w tym cech nabytych za życia danego osobnika.

Teoria stworzona przez Lamarcka zwana jest od jego nazwiska lamarkizmem. Współcześnie ma znaczenie wyłącznie historyczne. Pomimo wielu błędów była to pierwsza w miarę spójna teoria ewolucji, uwzględniająca wpływ środowiska naturalnego na kształtowanie się cech organizmów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.