Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Transport substancji

Transport u roślin

U roślin zaliczanych do organowców transport na krótkich odcinkach, czyli między sąsiednimi komórkami odbywa się na drodze dyfuzji i osmozy. Do transportu dalekiego służą tkanki przewodzące.

Tkanka przewodząca tworzy ciągły system służący transportowaniu pokarmu i wody do wszystkich organów rośliny. Wyróżnia się dwa rodzaje tkanek przewodzących: drewno i łyko.

Drewno zbudowane jest z naczyń, są to komórki martwe, o silnie zgrubiałych ścianach komórkowych, które przewodzą sole mineralne i wodę. Transport ten odbywa się tylko w jednym kierunku z dołu do góry i zachodzi dzięki ciśnieniu (parciu) korzeniowemu, które podnosi wodę do góry.

Łyko zbudowane jest z rurek sitowych, których ściany poprzeczne mają pory i są żywe. Przewodzą produkty fotosyntezy. Transport ten odbywa się w obu kierunkach: w górę i w dół rośliny. Drewno i łyko tworzą wiązki przewodzące, które mogą być otwarte lub zamknięte. W wiązce przewodzącej otwartej między drewnem a łykiem występuje miazga czyli tkanka twórcza powodująca rozrost wiązki.

Gleba → włośniki → kora pierwotna → naczynia w korzeniu → naczynia w łodydze → naczynia w liściu → komórki miękiszu palisadowego gąbczastego → transpiracja przez aparaty szparkowe

Schemat budowy rurki sitowej i naczyń. Płytka sitowa, człon rurki sitowej, komórka towarzysząca, płytka sitowa, komórka towarzysząca.Schemat budowy rurki sitowej i naczyń.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.