Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podział roztworów

Podział roztworów

Roztwór - mieszanina jednorodna (homogeniczna), składająca się z rozpuszczalnika (fazy rozpraszającej) oraz co najmniej jednej substancji rozpuszczonej (fazy rozproszonej).

Ze względu na stan skupienia roztwory dzielimy na stałe (np. stopy metali, szkło), ciekłe (np. mleko, ocet) i gazowe (np. powietrze). Najczęściej mamy do czynienia z roztworami w stanie ciekłym, wśród których większość roztworów stanowią roztwory wodne (woda jako rozpuszczalnik).

Ze względu na wielkość cząsteczek substancji rozpuszczonej roztwory dzielimy na roztwory właściwe i koloidalne.

Roztwory właściwe (rzeczywiste) - średnica cząsteczek fazy rozproszonej (substancji rozpuszczonej) nie przekracza 10-9 m (1 nm), np. sól z wodą, woda z sokiem.

Roztwory koloidalne - średnica cząsteczek fazy rozproszonej jest rzędu 10-9 ÷ 10-7 m (1 ÷ 100 nm), np. mgła (fazą rozproszoną jest ciecz, fazą rozpraszającą jest gaz; są to cząsteczki wody rozproszone w powietrzu), piana (fazą rozproszoną jest gaz, fazą rozpraszającą jest ciecz), dym (fazą rozproszoną jest ciało stałe, fazą rozpraszającą jest gaz; cząsteczki stałych zanieczyszczeń rozproszone w powietrzu).

Dla roztworów koloidalnych możemy zaobserwować efekt Tyndalla, polegający na rozpraszaniu światła na dużych cząsteczkach koloidów (efekt widoczny w postaci smugi, np. między projektorem a ekranem w kinie) oraz ruchy Browna - ciągłe, chaotyczne ruchy cząsteczek fazy rozproszonej w cieczy lub w gazie.

Zawiesiny - układy, w których cząsteczki fazy rozproszonej mają dużą masę i średnicę większą od 10-7 m (100 nm), w związku z tym opadają na dno tworząc osad, np. kreda w wodzie. Zawiesiny jako układy nietrwałe nie należą do roztworów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.