Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Stężenie procentowe

Stężenie procentowe

Stężenie roztworu - podaje ilość substancji rozpuszczonej w określonej ilości roztworu. Najczęściej stosowanymi stężeniami jest stężenie procentowe i molowe.

Stężenie procentowe (c%) - podaje ilość gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

Np. roztwór 10% zawiera 10 g substancji w 100 g roztworu, czyli 10 g substancji rozpuszczonej w 90 g rozpuszczalnika.

Stężenie procentowe roztworu możemy obliczyć układając proporcję lub korzystając ze wzoru:

Stężenie procentowe. Masa substancji rozpuszczonej, masa roztworu (masa substancji + masa rozpuszczalnika), masa rozpuszczalnika.

Zadanie 1

Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 450 g roztworu znajduje się 15 g substancji.

Rozwiązanie:

Dane:

mr = 450 g

ms = 15 g

Szukane:

c% = ?

I sposób:

Z treści zadania wynika, że:

Stężenie procentowe.

aby obliczyć stężenie procentowe, pytamy:

Stężenie procentowe.

II sposób:

Do wzoru na stężenie procentowe podstawiamy dane:

Stężenie procentowe.

Odp.: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi ok. 3,3%.

Zadanie 2

Ile gramów soli kuchennej potrzeba do sporządzenia 250 g 10% roztworu?

Rozwiązanie:

Dane:

mr = 250 g

c% = 10%

Szukane:

ms = ?

I sposób:

Z definicji roztwór 10% to roztwór, w którym 10 g s. znajduje się w 100 g roztworu. A zatem (z treści zadania) jaka masa substancji x znajduje się w 250 g roztworu?

II sposób:

Aby obliczyć masę substancji, przekształcamy wzór na stężenie procentowe:

Stężenie procentowe.

Odp.: Do sporządzenia 250 g 10% roztworu potrzeba 25 g soli kuchennej.

Zadanie 3

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 15 g substancji w 185 g wody.

Rozwiązanie:

Dane:

ms = 15 g

mw = 185 g

Szukane:

c% = ?

Znając masę substancji rozpuszczonej i masę wody, która jest rozpuszczalnikiem, obliczamy masę roztworu. Z treści zadania wiemy, że 15 g substancji znajduje się w 200 g roztworu, a zatem aby obliczyć stężenie procentowe, należy postawić pytanie: ile gramów substancji (x) znajduje się w 100 g roztworu (z def.). Obliczona ilość substancji (7,5 g) znajduje się w 100 g roztworu, a zatem określa równocześnie stężenie procentowe roztworu.Do wzoru na stężenie procentowe podstawiamy wielkości dane w zadaniu. Należy zwrócić uwagę, że podana jest masa wody będącej rozpuszczalnikiem, a nie masa roztworu. Masę roztworu obliczamy dodając do masy substancji rozpuszczonej masę rozpuszczalnika (wody).

Odp.: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 7,5%.

Zadanie 4

W ilu gramach wody należy rozpuścić 10 g substancji, aby otrzymać roztwór 25%?

Rozwiązanie:

Dane:

ms = 10 g

C% = 25%

Szukane:

mw = ?

I sposób:

Z definicji stężenia procentowego wynika, że 25 g substancji znajduje się w 100 g roztworu, a 10 g substancji w 40 g roztworu. Odejmując od masy roztworu masę rozpuszczonej substancji otrzymamy masę rozpuszczalnika, którym jest tutaj woda.

II sposób:

Aby obliczyć masę wody tj. rozpuszczalnika obliczamy najpierw masę roztworu (dana jest masa substancji i stężenie procentowe) przekształcając wzór na stężenie procentowe. Wiedząc, że masa roztworu jest sumą masy substancji rozpuszczonej i masy rozpuszczalnika, masę wody obliczymy odejmując od masy roztworu masę rozpuszczonej substancji.

Odp.: Aby otrzymać roztwór 25%, trzeba rozpuścić 10 g substancji w 30 g wody.

Zadanie 5

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 40 g substancji w 200 cm3 etanolu o gęstość 0,78 g/cm3.

Rozwiązanie:

Dane:

Wypisujemy dane i szukane zwracając szczególną uwagę na podaną objętość i gęstość etanolu, czyli rozpuszczalnika (a nie roztworu!).

Szukane:

Aby obliczyć stężenie procentowe roztworu, korzystamy ze wzoru na c%. Masę roztworu możemy obliczyć dodając do siebie masę substancji rozpuszczonej i masę rozpuszczalnika. Ponieważ wśród danych nie ma masy rozpuszczalnika (którym jest etanol), a jest jego gęstość i objętość, to przekształcając wzór na gęstość obliczymy masę rozpuszczalnika.Znając już masę rozpuszczalnika dodajemy ją do masy substancji rozpuszczonej i otrzymujemy masę całego roztworu, którą podstawiamy do wzoru i obliczamy stężenie procentowe.

Odp.: W wyniku rozpuszczenia 40 g substancji w 200 cm3 etanolu otrzymano roztwór 20%.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.