Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Reakcje w roztworach wodnych

Reakcje jonowe

Reakcje jonowe to reakcje biegnące pomiędzy jonami w roztworach wodnych (szybkość reakcji jest duża).

Ogólne zasady reakcji jonowych:

- reakcję sól + sól piszemy tylko wtedy, gdy powstaje substancja niezdysocjowana, np. wytrąca się osad lub powstaje substancja niezdysocjowana w roztworze,

- mocniejszy kwas wypiera z soli kwas słabszy,

- silniejsza zasada wypiera z soli słabszą,

- mniej lotna zasada wypiera bardziej lotną,

- mniej lotny kwas wypiera bardziej lotny,

- można pisać równania wodorotlenek + wodorotlenek i kwas + kwas (jedna substancja zawiera pierwiastek amfoteryczny),

- równanie sól + kwas lub sól + wodorotlenek piszemy również gdy powstaje substancja niezdysocjowana.

Formy równań reakcji jonowych:

- forma cząsteczkowa,

- forma jonowa (czasami mówi się o formie jonowej pełnej i skróconej).

Rodzaje reakcji jonowych:

- reakcje zobojętniania (neutralizacji);

- reakcje strącania osadów;

- reakcje wydzielania gazów;

- otrzymywania słabych, niezdysocjowanych elektrolitów;

- reakcje utlenienia i redukcji (omówione oddzielnie);

- reakcje hydrolizy;

- reakcje kompleksonowania.

„lotne” kwasy - H2S, HCl, (H2CO3) - CO2, SO2

„lotne” zasady - NH3

mocne kwasy - HNO3, H2SO4 w pierwszym etapie dysocjacji, HCl, HBr, HI, HClO4, HMnO4, H2Cr2O7, H2CrO4

mocne zasady - wodorotlenki 1 i 2 grupy układu okresowego z wyjątkiem amfoterycznego wodorotlenku berylu i magnezu

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Reakcje w roztworach wodnych

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Chemia
  • Roztwory

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.