Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Reakcje w roztworach wodnych

Reakcje jonowe

Reakcje jonowe to reakcje biegnące pomiędzy jonami w roztworach wodnych (szybkość reakcji jest duża).

Ogólne zasady reakcji jonowych:

- reakcję sól + sól piszemy tylko wtedy, gdy powstaje substancja niezdysocjowana, np. wytrąca się osad lub powstaje substancja niezdysocjowana w roztworze,

- mocniejszy kwas wypiera z soli kwas słabszy,

- silniejsza zasada wypiera z soli słabszą,

- mniej lotna zasada wypiera bardziej lotną,

- mniej lotny kwas wypiera bardziej lotny,

- można pisać równania wodorotlenek + wodorotlenek i kwas + kwas (jedna substancja zawiera pierwiastek amfoteryczny),

- równanie sól + kwas lub sól + wodorotlenek piszemy również gdy powstaje substancja niezdysocjowana.

Formy równań reakcji jonowych:

- forma cząsteczkowa,

- forma jonowa (czasami mówi się o formie jonowej pełnej i skróconej).

Rodzaje reakcji jonowych:

- reakcje zobojętniania (neutralizacji);

- reakcje strącania osadów;

- reakcje wydzielania gazów;

- otrzymywania słabych, niezdysocjowanych elektrolitów;

- reakcje utlenienia i redukcji (omówione oddzielnie);

- reakcje hydrolizy;

- reakcje kompleksonowania.

„lotne” kwasy - H2S, HCl, (H2CO3) - CO2, SO2

„lotne” zasady - NH3

mocne kwasy - HNO3, H2SO4 w pierwszym etapie dysocjacji, HCl, HBr, HI, HClO4, HMnO4, H2Cr2O7, H2CrO4

mocne zasady - wodorotlenki 1 i 2 grupy układu okresowego z wyjątkiem amfoterycznego wodorotlenku berylu i magnezu

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Reakcje w roztworach wodnych

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Chemia
  • Roztwory

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.