Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Stężenie molowe

Stężenie molowe

Stężenie molowe roztworu (cmol) - podaje liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu.

Np. roztwór 5-molowy zawiera 5 moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu.

Stężenie molowe możemy obliczyć z proporcji lub ze wzoru:

Stężenie molowe. Ilość moli substancji rozpuszczonej, objętość roztworu, masa molowa substancji rozpuszczonej.

Podstawiając za „n” do wzoru na stężenie molowe powyższy iloraz otrzymujemy wzór:

Stężenie molowe.

Zadanie 1

Oblicz stężenie molowe roztworu wiedząc, że w 1,5 dm3 roztworu znajduje się 6 moli substancji rozpuszczonej.

Rozwiązanie:

Dane:

Wypisujemy dane i szukane. Korzystamy z podstawowego wzoru na stężenie molowe, do którego wstawiamy podaną liczbę moli i objętość roztworu. Obliczamy stężenie molowe roztworu. Pamiętając o definicji stężenia molowego układamy proporcję. Z treści zadania wynika, że 6 moli substancji znajduje się w 1,5 dm3. Obliczamy, ile (x) moli znajduje się w 1 dm3.

Odp.: Stężenie molowe tego roztworu wynosi 4 mol/dm3.

Zadanie 2

Ile moli substancji znajduje się w 2 dm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3?

Rozwiązanie:

Dane:

Vr = 2 dm3

cmol = 0,5 mol/dm3

Szukane:

n = ?

Korzystamy z podstawowego wzoru na stężenie molowe, który musimy przekształcić, aby obliczyć liczbę moli rozpuszczonej substancji. Podstawiamy dane, skracamy jednostki i otrzymujemy n = 1 mol. Warto sprawdzić, czy wynik wyrażony jest w prawidłowej jednostce (np. liczba moli w molach, objętość w dm3), co świadczy o poprawności obliczeń, np. o dobrym przekształceniu wzoru. Stężenie molowe równe 0,5 mol/dm3 oznacza, że w 1 dm3 roztworu znajduje się 0,5 mola rozpuszczonej substancji, a zatem w 2 dm3 roztworu znajduje się 2 razy więcej moli.

Odp.: W 2 dm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3 znajduje się 1 mol substancji rozpuszczonej.

Zadanie 3

W jakiej objętości 2-molowego roztworu znajduje się 2,5 mola substancji?

Rozwiązanie:

Dane:

cmol = 2 mol/dm3

n = 2,5 mola

Szukane:

Vr = ?

Korzystamy z podstawowego wzoru na stężenie molowe, który przekształcamy tak, aby móc obliczyć objętość roztworu. Do wzoru podstawiamy dane i obliczamy objętość roztworu. Obliczamy objętość roztworu z proporcji: 2-molowe stężenie roztworu oznacza, że w 1 dm3 roztworu znajdują się 2 mole substancji, a zatem 2,5 mola znajduje się w x dm3.

Odp.: 2 mole substancji znajdują się w 1,25 dm3 2-molowego roztworu.

Zadanie 4

Oblicz stężenie molowe roztworu, wiedząc, że w 3 dm3 roztworu znajduje się 156 g siarczku sodu.

Na podstawie treści zadania wypisujemy dane i szukane. Ponieważ mamy obliczyć stężenie molowe roztworu, a mamy podaną masę substancji (a nie ilość moli) musimy, korzystając z masy molowej, wyliczyć ile to moli. Wśród danych umieszczamy obliczoną przez nas masę molową siarczku sodu. Obliczona przez nas liczba moli siarczku sodu znajduje się w 3 dm3 roztworu, a zatem aby obliczyć stężenie molowe, liczymy ile moli Na2S znajduje się w 1 dm3 tego roztworu. Obliczona liczba moli substancji w 1 dm3 roztworu jest z definicji stężeniem molowym roztworu.

Odp.: Stężenie molowe tego roztworu wynosi ok. 0,7 mol/dm3.

Zadanie 5

Ile gramów NaOH znajduje się w 200 cm3 0,1-molowego roztworu?

Rozwiązanie:

Wypisujemy dane, wśród których umieszczamy masę molową wodorotlenku sodu. Będzie nam ona potrzebna, ponieważ pytanie w zadaniu dotyczy masy NaOH znajdującej się w 0,1-molowym roztworze.0,1-molowy roztwór to roztwór, w którym 0,1 mola substancji znajduje się w 1 dm3, a zatem w 0,2 dm3 roztworu znajdują się 0,02 mola NaOH. Wiemy już, że w podanej objętości roztworu znajdują się 0,02 mola NaOH, my mamy natomiast podać masę NaOH, którą obliczymy korzystając z masy molowej wodorotlenku sodu. Skoro 1 mol NaOH waży 40 g, to 0,02 mola ważą 0,8 g.

Aby rozwiązać to zadanie, możemy zamiast z proporcji skorzystać ze wzoru na stężenie molowe, z którego obliczymy masę substancji:

Obliczamy masę substancji podstawiając dane do wzoru, skracamy jednostki.

Odp.: W 200 cm3 0,1-molowego roztworu znajduje się 0,8 g NaOH.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Stężenie molowe

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.