Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Reakcje w roztworach wodnych

Reakcje strąceniowe

Reakcje wytrącania osadów polegają na reakcji między niektórymi jonami - kationami i anionami, w wyniku czego powstający produkt wytrąca się w postaci osadu. W postaci osadów wytrącają się zwykle wodorotlenki i sole. O rozpuszczalności danego związku można dowiedzieć się z tablicy rozpuszczalności.

Otrzymywanie osadu trudno rozpuszczalnego wodorotlenku glinu

Aby w reakcji wytrącił się osad wodorotlenku glinu, musimy wziąć do reakcji roztwór dobrze rozpuszczalnego związku zawierającego kation glinu (np. AlCl3 korzystamy w tym celu z tablicy rozpuszczalności) oraz roztwór dobrze rozpuszczalnego wodorotlenku, np. NaOH.

Zapis cząsteczkowy równania. Zapis jonowy równania. Zapis jonowy skrócony. Trudno rozpuszczalny związek, którym w tej reakcji jest wodorotlenek glinu, zaznacza się w równaniu reakcji strzałką skierowana w dół. Związki dobrze rozpuszczalne w roztworze wodnym występują w postaci jonów, w przeciwieństwie do trudno rozpuszczalnego Al(OH)3, a zatem... Jony, które powtarzają się po obu stronach równania pomijamy i otrzymujemy... Jak wynika z tego równania, reakcja zachodzi tylko pomiędzy jonami tworzącymi osad, więc nie ma znaczenia, jakie rozpuszczalne związki dostarczyły je do roztworu.

Otrzymywanie trudno rozpuszczalnego siarczku srebra

Aby otrzymać osad Ag2S, należy zmieszać roztwór dowolnej rozpuszczalnej soli srebra, np. AgNO3 i roztwór kwasu siarkowodorowego lub jakiegokolwiek rozpuszczalnego siarczku, np. K2S.

Piszemy i uzgadniamy równanie reakcji, w której wytrąca się osad Ag2S, dysocjujący w bardzo niewielkim stopniu. Pozostałe związki są dobrze rozpuszczalne, więc w roztworze występują w postaci jonów. Jony, które powtarzają się po obu stronach równania pomijamy i otrzymujemy... Jak widać, reakcja zachodzi tylko pomiędzy jonami tworzącymi osad.

Zadanie 1

Korzystając z tablicy rozpuszczalności napisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi związkami:

a) BaCl2 + H2SO3

b) Ca(NO3)2 + Na2CO3

c) FeCl3 + NaOH →

Wiedząc, że jest to reakcja wymiany podwójnej zapisujemy i uzgadniamy jej równanie. W tablicy rozpuszczalności sprawdzamy, który z produktów tworzy trudno rozpuszczalny osad, co zaznaczamy w równaniu strzałką skierowaną w dół. Pozostałe związki są dobrze rozpuszczalne, więc w roztworze wodnym występują w postaci jonów. Jony powtarzające się po obu stronach równania reakcji pomijamy i otrzymujemy skrócony zapis. Zapisujemy powstające produkty i uzgadniamy równanie reakcji. W tablicy rozpuszczalności sprawdzamy, że węglan wapnia tworzy trudno rozpuszczalny związek, co zaznaczamy strzałką skierowaną w dół. Wszystkie pozostałe związki są dobrze rozpuszczalne, a zatem w roztworze wodnym występują w postaci jonów.Powtarzające się po obu stronach równania jony pomijamy w równaniu reakcji i otrzymujemy... Zapisujemy powstające produkty i uzgadniamy równanie reakcji. W oparciu o tablicę rozpuszczalności ustalamy, że związkiem wytrącającym się w postaci osadu jest chlorek żelaza (III), wszystkie pozostałe substancje są dobrze rozpuszczalne w roztworze wodnym, więc występują w postaci jonów. Jony, które nie biorą udziału w reakcji pomijamy w równaniu i otrzymujemy...

Zadanie 2

Podaj przykłady substancji, których roztwory należy zmieszać, aby zaszła reakcja:

Aby otrzymać osad siarczanu (VI) ołowiu (II), należy zmieszać roztwór dowolnej soli ołowiu (II) rozpuszczalnej w wodzie, np. Pb(NO3)2 z roztworem kwasu siarkowego (VI) lub jakiegokolwiek rozpuszczalnego siarczanu (VI), np. Na2SO4, MgSO4

Zadanie 3

Podaj przykłady soli, z których roztworów można wytrącić jodek cyny (II).

Rozwiązanie:

W tablicy rozpuszczalności szukamy dobrze rozpuszczalnych w wodzie soli cyny (II).

SnI2 wytrąci się z roztworów następujących soli:

chlorku cyny (II) - SnCl2

bromku cyny (II) - SnBr2

siarczanu (VI) cyny (II) - SnSO4

azotanu (V) cyny (II) Sn(NO3)2

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Reakcje w roztworach wodnych

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Chemia
  • Roztwory

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.