Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budowa dna oceanu

Warunki życia w wodach oceanicznych

Zasolenie - jego stopień jest zróżnicowany:

- bliżej równika - duże zasolenie, bo woda szybko tu paruje,

- bliżej biegunów - małe zasolenie - woda oceaniczna miesza się z wodą z topniejących lodowców,

- przy ujściach rzek do oceanów i mórz panuje duże zasolenie,

- w morzach, które wciskają się głęboko w ląd jest mała wymiana wód z oceanem, dlatego zasolenie jest niskie, np. w Bałtyku.

Najbardziej zasolone morza to Morze Czerwone, Morze Karaibskie, Morze Żółte, Morze Ochockie.

Zasolenie ma wpływ na barwę oceanu przy dużym zasoleniu występuje mało planktonu.

Duże zasolenie: 1) bliżej zwrotników i równika; 2) woda szybko paruje, co zwiększa zasolenie; 3) mało planktonu - niebieska barwa wody. Mniejsze zasolenie: 1) bliżej biegunów; 2) u ujścia rzek do mórz i oceanów; 3) gdy wody mórz nie mieszają się ze sobą; 4) rozwój planktonu - daje wrażenie wody zielonej.

Światło słoneczne - dociera do 200 m głębokości, głębiej jest już mrok, glony rozmieszczone są strefowo, jest to związane z dostępem do światła.

Temperatura wody przy powierzchni najwyższa jest na równiku, im dalej od równika, tym wody są chłodniejsze, a w pobliżu biegunów zamarzają. Wraz z głębokością temperatura wody maleje, a w górnych warstwach wahania są związane z porami roku. Do 1000 m temperatura obniża się, na głębokości 2000 m wahania są niewielkie.

Ciśnienie wody rośnie wraz z głębokością, największe jest w Rowie Mariańskim.

Ruchy wód oceanicznych

- przypływy i odpływy - regularne podnoszenie się i opadanie wód wywołane działaniem Księżyca,

- prądy morskie są to wielkie strumienie wody (szerokości kilkudziesięciu kilometrów) płynące w oceanie w określonym kierunku, wody prądów nie mieszają się ze sobą

Prądy morskie, np. na Atlantyku: Prąd Zatokowy (ciepły), Prąd Labradorski (zimny).

- falowanie - wody powierzchniowe regularnie i rytmicznie unoszą się w górę i w dół, zależy to od prędkości i kierunku wiatru (silne wiatry, duże fale).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.