Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Strefowy układ krajobrazów i klimatów na świecie

Strefowy układ krajobrazów i klimatów na świecie

Przedstawiono wcześniej strefy klimatyczne Ziemi i związane z nimi strefy roślinne. Strefy te układają się jako pasy mniej więcej równoległe do równika.

Strefy klimatyczne zależą od:

- szerokości geograficznej,

- oddalenia od morza (klimat morski),

- oddalenia od rozległego lądu (klimat kontynentalny),

- prądów morskich,

- wysokości obszaru nad poziomem morza,

- kierunków przeważających wiatrów.

Strefy klimatyczne nie przebiegają dokładnie wzdłuż równoleżników. Wyznaczając strefy, bierze się pod uwagę przebieg temperatury powietrza i ilość opadów na określonym obszarze.

Roślinność występująca w danej strefie zależna jest od panującego tam klimatu: głównie od opadów i temperatury powietrza.

Roślinność wpływa na świat zwierzęcy danego obszaru. Organizmy żywe wytwarzają formy przystosowania umożliwiające im życie w danej strefie. Rośliny i zwierzęta tworzą wiele grup, które przystosowane są do życia w określonych środowiskach. Takie środowiska nazywamy jednostkami geograficznymi, biomami lub krajobrazami. Na kuli ziemskiej wyróżnia się następujące krajobrazy: lasy równikowe, sawanny, stepy, pustynie, lasy strefy umiarkowanej, tajgę, tundrę, pustynie lodowe. Rozmieszczone są strefo wo w tzw. strefach klimatycznych, dla których są charakterystyczne. Występują również jednostki biogeograficzne astrefowe - niezgodne z przebiegiem stref klimatycznych, np. krajobrazy górskie.

Układ stref klimatycznych. Strefy klimatów: równikowych, zwrotnikowych, podzwrotnikowych, umiarkowanych, okołobiegunowych.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.