Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Strefowy układ krajobrazów i klimatów na świecie

Strefa klimatów umiarkowanych

Strefa ta jest bardzo zróżnicowana. Cechy charakterystyczne poszczególnych odmian tego klimatu przedstawiono poniżej.

Klimat umiarkowany ciepły:

- warunki klimatyczne zmieniają się w zależności od ilości energii docierającej do powierzchni ziemi,

- temperatura powietrza zmienia się w ciągu roku,

- występują cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima,

- ciepłe lato,

- ciepła zima, temperatura powietrza rzadko poniżej 0°C,

- małe amplitudy temperatury.

Klimat umiarkowany chłodny:

- zima długa i mroźna,

- lato krótkie i ciepłe.

Na klimat w tej strefie ma wpływ oddalenie od morza i sąsiedztwo z dużym obszarem lądu.

Typ morski:

- blisko morza,

- duża wilgotność,

- często padają deszcze.

Typ kontynentalny:

- duży obszar lądu,

- oddalenie od morza,

- powietrze suche,

- opady są rzadsze.

Ponadto występuje typ przejściowy między morskim, a kontynentalnym. Taki klimat ma Polska, charakterystyczne cechy:

- pogoda jest zmienna,

- masy powietrza docierające znad Atlantyku: latem przynoszą opady i ochłodzenie, zimą przynoszą ocieplenie i opady deszczu;

- masy powietrza docierające z kontynentu: latem przynoszą upały i suszę, zimą przynoszą mróz.

Zróżnicowane warunki klimatyczne przyczyniły się do występowania różnorodnej roślinności. W Europie duże obszary porastały lasy mieszane i liściaste. Rozwój osadnictwa, a później przemysł spowodowały zniszczenie lasów.

Na obszarze południowo-wschodniej Europy występuje step - obszar pozbawiony drzew, porośnięty roślinnością trawiastą. Wegetacja trwa krótko z powodu braku wody. Występują duże wahania temperatury między latem i zimą. Gleby są bardzo urodzajne - czarnoziemy stepowe. Step europejski ciągnął się aż do Azji.

- roślinność: ost, łopian, piołun, trawy, rośliny cebulowe, karłowate drzewka;

- zwierzęta: suseł, drop, węże, jaszczurki, wilk, jenot, tchórz stepowy.

Step azjatycki jest bardzo ubogi w roślinność, ze względu na suchy klimat i zasolone gleby. W Ameryce Płn. step nazywa się prerią, która zajmuje duży obszar kontynentu. Występują tu:

- roślinność: sucholubne trawy - ostańce i perz, byliny - rośliny cebulowe i kłączowe;

- zwierzęta: bizon, widłoróg, jeleń, piesek preriowy, cietrzew preriowy, wilk, kojot, borsuk, tchórz stepowy, szop, skunks, opos, sęp.

W Ameryce Południowej step nosi nazwę pampy. Stepy zagospodarował człowiek, na urodzajnych glebach powstały pola uprawne.

Północne obszary Azji, Europy, Ameryki Płn. zajmuje tajga. Tajga to obszary, dla których charakterystyczne są limby, świerki, jodły, brzozy, wierzby, olchy, żurawina. Rośliny te znoszą dobrze długie i mroźne zimy. Występują tu podmokłe łąki, grzęzawiska, bagna. Największy obszar tajgi znajduje się w Azji - Syberia - i należy do Rosji.

Klimat tajgi:

- krótkie lato, trwające dwa miesiące, wysoka temperatura powietrza 30°C;

- długa, surowa zima, opady śniegu niewielkie, średnia temperatura stycznia może dochodzić do -50°C;

- występuje trwała marzłoć - grunt jest zamarznięty do znacznej głębokości, latem odmarza na głębokość 1-2 m;

- zwierzęta: tygrys syberyjski, renifer, rosomak, soból, lis, wilk, ryś, łoś, gronostaj, karibu, krzyżodziób, ryby: jesiotr, łosoś.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.