Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy ukształtowania lądów

Formy ukształtowania lądów

Powierzchnie lądów są różnie ukształtowane, zależy to od wysokości bezwzględnej, czyli wysokości nad poziomem morza, i wysokości względnej, czyli wysokości od przyjętego w danym momencie poziomu.

Ukształtowanie powierzchni Ziemi. Wyspa, półwysep, linia brzegowa, wyżyny, niziny, góry.

Formy ukształtowania terenu:

Niziny - obszary położone na wysokości do 300 m n.p.m., niewielkie wysokości względne, krajobraz równinny, porozcinany dolinami rzek, mogą wystąpić niewielkie pagórki i wzgórza, rozległe niziny noszą nazwę niżu.

Depresja - tereny leżące poniżej poziomu morza, są to części nizin.

Wyżyny - tereny położone powyżej 300 m n.p.m. o wysokościach względnych do 300 m; krajobraz jest falisty i pagórkowaty, głębokie doliny rzek; rozległe wyżyny noszą nazwę wyżu.

Góry - są położone powyżej 300 m n.p.m., tereny te wyróżniają się dużymi, ponad 300 m, wysokościami względnymi, stoki mają duże nachylenie, krajobraz jest urozmaicony, występują tutaj doliny i kotliny.

Wyróżniamy też formy terenu:

- wklęsłe: zagłębienia terenu, doliny rzek, kotliny;

- wypukłe: pagórki, wzgórza.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.