Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy ukształtowania lądów

Niziny

Nizina Chińska leży w Azji, we wschodnich Chinach, w dorzeczu Żółtej Rzeki, nad Morzem Żółtym. Powstała z osadów rzecznych, jej powierzchnia jest równinna, poprzecinana korytami rzecznymi i kanałami nawadniającymi. Występują tu katastrofalne powodzie, spowodowane wezbraniem wód w lecie. Panuje tu klimat umiarkowany, ciepły, gleby są bardzo żyzne, co przyczyniło się do intensywnego rozwoju rolnictwa. Uprawia się: pszenicę, kukurydzę, ryż, soję, bawełnę. Teren ten jest bardzo gęsto zaludniony, na 1 km 2 przypada 200 mieszkańców, największe miasto, Pekin, jest stolicą Chin.

Nizina Holenderska leży w Europie, nad Morzem Północnym, przepływa przez nią Ren, Skalda, Ems, Moza. Rzeki u swojego ujścia do morza osadzają piasek i muł. Występuje tutaj największa w Europie depresja - tereny położone poniżej poziomu morza. Zajmuje ona 25% obszaru Holandii. Jeziora i zatoki morskie zostały osuszone, obszary poniżej poziomu morza odgrodzono wysokimi groblami. Budowano wiatraki, które przepompowały wodę z tych terenów, kopano kanały, którymi odprowadzano wodę do morza. Osuszone tereny noszą nazwę polderów. Gleba na tych terenach została wytworzona i przekształcona przez człowieka. Tereny te są bardzo urodzajne, mogło się rozwinąć rolnictwo. Rolnictwu sprzyja też klimat: łagodna zima, duże ilości opadów przez cały rok, częste mgły i wiatry. Duże obszary zajmują łąki, rozwija się tu hodowla bydła, serowarstwo - słynne żółte sery holenderskie. W Holandii rozwija się też ogrodnictwo - uprawa kwiatów, warzyw. Najbardziej znane są tulipany holenderskie. W Alkmar odbywają się słynne targi serów, a w Aalsmer jest największa giełda kwiatów. Kanały przecinające Holandię wykorzystywane są do transportu.

Nizina Amazonki leży w Ameryce Południowej, po obu stronach równika, głównie w Brazylii, obejmuje ¾ dorzecza Amazonki. Powierzchnia niziny jest płaska i równinna, pocięta dolinami dopływów Amazonki. Klimat równikowy, bardzo wilgotny. Liczne rzeki wylewają bardzo szeroko w czasie wysokich stanów wód, tworzących niezliczone odnogi, jeziora i bagna. Nizina porośnięta jest bujnym wilgotnym lasem równikowym z drzewami: kauczukowymi, mahoniowcami, orzechem amerykańskim. W miejscach wyżej położonych występują sawanny. Lasy w dorzeczu Amazonki są wycinane, co ma niekorzystny wpływ na klimat na kuli ziemskiej. Na tym obszarze występuje wielkie bogactwo i różnorodność roślin i zwierząt.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.