Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budowniczowie i inżynierowie

Budowniczowie i inżynierowie

Rzymianie byli doskonałymi budowniczymi. Wznosili świątynie, rezydencje wiejskie, wspaniałe gmachy użyteczności publicznej zdobione marmurowymi rzeźbami. Wiele przejęli z architektury greckiej. Wypracowali jednak własne konstrukcje i styl. Na szeroką skalę stosowali łuki, udoskonalili znaną już na Wschodzie kopułę. Budowali, używając cegły palonej, wynaleźli też beton, mieszając popiół wulkaniczny ze żwirem i wodą. Dzięki temu mogli budować ogromne, wysokie gmachy.

Akwedukt

Specjalny gatunek cementu pozwalał na budowanie pod wodą. Wynalazek ten ułatwił budowanie mostów. Rzymianie potrafili usunąć trudności, jakie nastręczało zaopatrzenie miast w wodę. Budowali wodociągi - akwedukty, które rurami z ołowiu lub z wypalonej gliny doprowadzały wodę z położonych wysoko w górach źródeł lub strumieni do odległych o wiele kilometrów skupisk ludzkich. Jeżeli po drodze znajdowały się doliny lub rzeki, budowano rodzaj mostów złożonych z łuków, na których układano rury.

Rzymianie mają wielkie zasługi w dziedzinie budowania dróg. Ułatwiły one przemarsz armiom i podróże kupcom. Szczególnie wiele dróg budowano w Italii, zbiegały się one w Rzymie. Stąd powstało powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.

Rzymskie drogi biegły najczęściej prosto, budowano je, starannie profilując, by woda deszczowa spływała do rowów po bokach. Na twardym podkładzie układano kilka warstw, nawierzchnię wysypywano żwirem lub układano z kamiennych płyt. Odległości między miastami oznaczano kamieniami milowymi.

Czy wiesz, że...

Najstarsza droga Via Appia z Rzymu do Kapui przetrwała do dziś.

Rzymianie byli również mistrzami w dziedzinie budowy fortyfikacji i machin wojennych. Budowali wały, machiny oblężnicze, wieże, konstruowali katapulty. Były to urządzenia, które miotały we wroga oszczepy i kamienie.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.