Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa

W I wieku przed naszą erą Palestyna stała się jedną z prowincji rozległego imperium rzymskiego. Obce panowanie, wysokie podatki i obecność wojsk rzymskich budziły wielkie niezadowolenie mieszkańców Palestyny - Żydów. Z wrogością odnosili się oni do Rzymian, których obyczaje i wierzenia pozostawały w głębokiej sprzeczności z ich wiarą. Żydzi uważali się bowiem za naród wybrany przez Boga, który zlituje się nad swoim nieszczęśliwym ludem i ześle na ziemię Wyzwoliciela (Mesjasza).

Za czasów panowania cesarza Oktawiana Augusta przypadło narodzenie Jezusa Chrystusa, który z czasem skupił wokół siebie grono uczniów - apostołów. Jezus nauczał i uzdrawiał. Głosił on, że wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga-Ojca, przeznaczonymi do życia wiecznego po śmierci. Aby osiągnąć Królestwo Boże, muszą żyć godnie i sprawiedliwie, kochać bliźnich, otaczać opieką biednych i pokrzywdzonych oraz przestrzegać jego nauk. Za swoje rewolucyjne jak na ówczesne czasy nauki został wydany przez Żydów w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Oskarżony o podżeganie do buntu, skazany został na śmierć na krzyżu.

Wzniosłe i głębokie zasady nowej wiary przemawiały do serc i umysłów ludzi niezależnie od ich pochodzenia i narodowości. Wyznawcami Jezusa z Nazaretu byli przeważnie ludzie biedni i niewolnicy, którzy nie mogli liczyć na poprawę swego losu i sprawiedliwość na ziemi. Nauki głoszone przez Chrystusa przynosiły im pociechę i nadzieję. Męczeńska śmierć Jezusa nie przerwała działalności jego uczniów.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.