Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Judaizm - religia Żydów

Judaizm - religia Żydów

Nazwa Żydzi przyjęta została w Polsce na określenie ludu Hebrajczyków (zwanych też Izraelitami), niewielkiego plemienia zamieszkującego ok. 2000 lat p.n.e. tereny Mezopotamii. Lud ten, w przeciwieństwie do plemion sąsiednich, wierzył w jednego Boga (nazywano go Jahwe). Religia była tym, co jednoczyło Izraelitów, a lud ten (mimo wielu przeciwieństw losu) aż do dnia dzisiejszego dzięki swej religii nie zatracił narodowej tożsamości. Około 1700 roku p.n.e. patriarcha Abraham powiódł swoich współplemieńców do Ziemi Obiecanej mu przez Jahwe.

Ziemią tą okazać się miała Palestyna (zwana też Kanaan), kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Zanim jednak „naród wybrany” trafił do nowej ojczyzny, Żydzi zmieniali miejsce zamieszkania, wędrując po pobliskich krajach. Osiedleni w Egipcie, uciekli przed prześladowaniem faraona. Wędrówka trwała 40 lat. Około 1200 r. p.n.e. jeden z przywódców Izraela, Mojżesz, podczas drogi z Egiptu do Kanaan otrzymał od Boga kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań.

Zapamiętaj!

Dekalog, czyli dziesięć bożych przykazań to zapis ponadczasowych norm moralnych kierujących życiem człowieka.

Godło Żydów

Po dotarciu do Palestyny Hebrajczycy musieli stoczyć walkę z zamieszkałymi ją ludami. Ziemia Obiecana była w ich posiadaniu. Wielkim dobrobytem i uznaniem ludów sąsiednich cieszyło się królestwo żydowskie za panowania króla Dawida i jego syna Salomona. Za jego czasów wzniesiono świątynię, w której przechowywano Arkę Przymierza (tak nazwano skrzynię zawierającą kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań). Po śmierci Salomona królestwo Izraela rozpadło się i z czasem zostało podbite przez sąsiednie państwa (Asyria, Babilonia). W pewnym okresie wkroczyli tu również Persowie, a w końcu Izrael dostał się pod panowanie Rzymian. W tym czasie mieszkańcy Palestyny ze szczególnym utęsknieniem czekali na przyjście Mesjasza - który wyzwoli naród z niewoli i będzie królował w niepodległym państwie.

Zapamiętaj!

Stary Testament zawiera m.in. dzieje ludzkości od stworzenia świata, historię narodu żydowskiego, przymierza Żydów z Bogiem, dekalog oraz zapowiedź przyjścia na ziemię Zbawiciela - Mesjasza.

W następnych wiekach pozbawieni państwa Żydzi rozproszyli się po całej Europie, zachowując jednak swoją wiarę i obyczaje. Na ziemiach polskich pojawili się w X wieku. Osiedlali się tu chętnie, bo ich położenie było w Polsce lepsze niż w zachodniej Europie.

W latach 30. XX w. Adolf Hitler uznał Żydów za „rasę niższą”, nie mającą prawa istnieć. Celem jego polityki był holocaust, czyli zagłada całego narodu żydowskiego. W czasie II wojny światowej Niemcy wymordowali 6 milionów Żydów.

W 1948 r. w Palestynie powstało państwo Izrael, do którego przeniosło się wielu Żydów.

Świętą księgą Żydów jest Biblia (Stary Testament). Najważniejsze znaczenie ma pierwszych pięć ksiąg Biblii - Tora („prawo”). Studiowaniem Tory i udzielaniem nauk zajmują się rabini. Żydowski dom modlitwy to synagoga (bóżnica). Co tydzień obchodzi się szabat (szabas), który zaczyna się o zachodzie słońca w piątek i trwa przez całą sobotę. Wierni powstrzymują się od pracy. Najważniejszym żydowskim świętem jest święto Paschy, upamiętniające wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej.

Zapamiętaj!

Izraelici (Żydzi) byli wyznawcami religii opartej na wierze w istnienie jedynego Boga; określamy to pojęciem monoteizmu, czyli jedynobóstwa. W ten sposób różnili się wiarą od innych ludów starożytnego Wschodu, którzy wyznawali wiarę w wielu bogów.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.