Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozwój parlamentaryzmu od XV do XVII wieku

Rozwój parlamentaryzmu od XV do XVII wieku

W ciągu XIV i XV w. szlachta polska otrzymała od władców najważniejsze przywileje stanowe - pełne prawo do posiadanej ziemi, nietykalność osobistą i majątkową i wiele innych. Szlachta otrzymała również przywilej udziału w zjazdach ziemskich zwanych sejmikami i w sejmach walnych. Przywileje szlacheckie pozwoliły jej wspólnie z królem rządzić naszym państwem. Inne stany - mieszczanie i chłopi - nie miały tych uprawnień.

Sejm walny składał się z trzech tzw. stanów sejmujących: króla, który zwoływał sejm walny, naznaczał termin, miejsce i tematykę obrad; senatu, do którego należeli członkowie dawnej Rady Królewskiej (biskupi i arcybiskupi Kościoła katolickiego, wojewodowie, kasztelanowie i najwyżsi urzędnicy: kanclerz, podskarbi i marszałek) oraz izby poselskiej - złożonej z posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach ziemskich. W 1569 r. na wspólnym sejmie Litwy i Korony w Lublinie liczba posłów w izbie poselskiej ukształtowała się w wysokości 170 a w senacie 140 senatorów. W 1505 r. kanclerz Jan Łaski na sejmie w Radomiu doprowadził do uchwalenia konstytucji Nihil novi (nic nowego). Od tego wydarzenia jakiekolwiek zmiany w prawie były uzależnione od wspólnej zgody izby poselskiej i senatu. Zasada ta stała się podstawą parlamentaryzmu polskiego, uzależniając wprowadzenie jakichkolwiek zmian w państwie od zgody sejmu walnego. Jednocześnie izba poselska stała się równoprawnym partnerem wobec króla i senatu.

Do kompetencji sejmu walnego należało:

- uchwalanie podatków,

- wyrażanie zgody na pospolite ruszenie,

- ustalanie głównych kierunków w polityce zagranicznej państwa,

- kontrola ministrów,

- prawo do nobilitacji, czyli obdarowywania szlachectwem,

- tylko na sejmie walnym można było podejmować konstytucje sejmowe, czyli zmieniać prawo polskie.

W okresie XVI-XVIII w. w Polsce szlacheckiej nastąpił rozwój i wzrosło znaczenie sejmików szlacheckich. Były integralną częścią polskiego parlamentaryzmu. Sejmiki przedsejmowe - szlachta wybierała posłów na sejm walny i zaopatrywały ich w odpowiednie instrukcje poselskie. Sejmiki relacyjne - zbierały się po sejmie walnym, szlachta wysłuchiwała relacji z sejmu, podejmując lub odrzucając ostatecznie decyzje zawarte w konstytucjach sejmowych. W XVIII w. król, wobec zrywania sejmów walnych, odwoływał się często do sejmików relacyjnych, które podejmowały decyzje dotyczące polityki całego państwa - okres rządów sejmikowych. Sejmiki elekcyjne - szlachta wybierała sędziów do sądów ziemskich. Sejmiki deputackie - powstały w 1578 r., wybierano na nich sędziów do najwyższego sądu w państwie - Trybunału Koronnego i Litewskiego (pełniły one rolę sądów apelacyjnych - ostatecznych). Sejmiki kapturowe - od 1572 r., w czasie bezkrólewia strzegły bezpieczeństwa i pokoju, wyłaniając tzw. sądy kapturowe.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.