Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojny o Inflanty w XVI wieku

Wojny o Inflanty w XVI wieku

W 1561 r. w Wilnie wielki mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotard Kettler złożył hołd lenny królowi polskiemu, sekularyzował zakon, a ziemie włączone zostały do Rzeczypospolitej. Gotard Kettler został świeckim (luterańskim) księciem, otrzymując jako dziedziczne księstwo Kurlandii i Semigalii w lennej zależności od Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się wojna o Inflanty zwana wojną o dominium Maris Baltici, czyli o panowanie na Morzu Bałtyckim.

Zygmunt August prowadził wojnę siłami litewskimi, próbował zbudować polską flotę tzw. kaperską, którą organizował gdańszczanin Mateusz Scharping w sile około 30 okrętów. Wobec braku pieniędzy Litwa ponosiła porażki - 1563 r. utraciła Płock, północne Inflanty (Estonia) zajęła Szwecja. Pierwszy etap wojny o Inflanty zakończył się w 1570 r. pokojem w Szczecinie. Nastąpił rozbiór Inflant i zapewniona została swoboda żeglugi narewskiej (szczególnie niekorzystne dla Litwy). Od momentu zawarcia unii realnej polsko-litewskiej w 1569 r. Inflanty stały się problemem już nie tylko Litwy, ale też Korony. Po pokoju szczecińskim Rzeczpospolita zawarła rozejm z Moskwą, który był w czasie bezkrólewi przedłużany. Kandydatura moskiewska w czasie bezkrólewi miała wielu zwolenników, ostatecznie w żadnej elekcji przedstawiciel dynastii Rurykowiczów nie zyskał powszechnej aprobaty.

Nowy etap w wojnie o Inflanty przypada na czas panowania Stefana Batorego. Wojna o Inflanty z lat panowania Batorego przebiegała w trzech etapach: 1579 r. Polacy zdobyli Połock, nastąpił atak na Czernihów i Smoleńsk, 1580 r. zdobyte na terenie moskiewskim Wielkie Łuki, 1581 r. rozpoczęcie oblężenia Pskowa bronionego przez Iwana Szujskiego. Przy mediacji nuncjusza papieskiego Antonia Possevino (car Iwan IV Groźny obiecywał przejście na katolicyzm) między Rzeczpospolitą a Rosją w 1582 r. podpisany został rozejm w Jamie Zapolskim. Był on korzystny dla strony polsko-litewskiej: Rosjanie opuścili zamki w Inflantach, zrzekli się na korzyść Rzeczypospolitej Połocka i Wieliża. W 1583 r. Szwedzi zajęli Narwę przerywając handel narewski.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.