Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Unia realna polsko-litewska - Rzeczpospolita Obojga Narodów

Unia realna polsko-litewska - Rzeczpospolita Obojga Narodów

Istniejący od 1386 r. związek polsko-litewski w XV wieku przechodził różne etapy. Chwilami dochodziło do rozluźnienia unii personalnej, czasami zawierano nowe unie, które wzmacniały wspólny związek. Ruch egzekucyjny wysunął postulaty ściślejszego zespolenia Korony i Litwy. Dla wielu stawało się pewne, że król polski i wielki książę litewski Zygmunt II August, łączący swoją osobą oba państwa, nie będzie miał następcy, który dalej podtrzymywałby wspólny związek.

Zapamiętaj!

W 1569 r. na wspólny sejm do Lublina zjechali posłowie i senatorowie z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po długotrwałych obradach postanowiono ściślej połączyć oba państwa. Wobec oporu części bojarów litewskich Zygmunt August, jako pan Litwy, inkorporował, czyli włączył do Korony część ziem litewskich - województwa: podlaskie, wołyńskie, bracławskie i kijowskie. Zastraszeni bojarzy wrócili do Lublina i wszyscy 1 lipca podpisali akt nowej unii obu państw - unię zwaną lubelską.

Na mocy postanowień unii wspólny dla Korony i Litwy miał być: monarcha - wspólnie wybierany. W Koronie był królem polskim, a w Wielkim Księstwie Litewskim miał mieć tytuł wielkiego księcia. Wspólny też miał być sejm, senat i moneta tej samej wartości oraz wspólna polityka zagraniczna. Odrębne w myśl unii lubelskiej miały być: urzędy, wojsko, skarb i sądownictwo.

Od 1569 r. miała istnieć aż do końca dawnej Polski Rzeczpospolita Obojga Narodów: polskiego i litewskiego. Niestety zapomniano o Rusinach, którzy zamieszkiwali ziemie naszego państwa.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 roku

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.