Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wazowie na tronie polskim

Wazowie na tronie polskim

W 1586 r., po dziesięcioletnich rządach, zmarł król Stefan Batory. Trzecie już bezkrólewie przebiegało w atmosferze rywalizacji dwóch potężnych obozów: zwolenników Habsburgów, popieranych przez część magnaterii z potężną rodziną Zborowskich i przeciwników związku z Niemcami, na czele których stał dawny wróg Zborowskich, potężny kanclerz wielki koronny Jan Zamojski. Elekcja była rozbita. Część szlachty wybrała na króla z inicjatywy Anny Jegiellonki królewicza szwedzkiego Zygmunta III Wazę, a część szlachty i magnaterii arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Kandydaturę królewicza szwedzkiego poparł Zamojski. Wspólnie z pospolitym ruszeniem szlacheckim przeciwstawił się Maksymilianowi, który nie opanował Krakowa, a na Śląsku w bitwie pod Byczyną (1588) został pokonany i dostał się do niewoli Zamoyskiego.

W 1587 r. przybył do Polski Zygmunt III Waza (1587-1632) i koronował się na króla. Wielu polityków liczyło na przyszłą unię personalną polsko-szwedzką i skuteczne przeciwstawienie się Moskwie. Zygmunt III Waza w swoich paktach konwentach przyrzekł włączenie do Polski Estonii.

Na czas panowania Zygmunta III Wazy przypadła akcja kontrreformacyjna w Rzeczypospolitej, której patronował sam król, gorący zwolennik katolicyzmu. Miała także miejsce wojna domowa między zwolennikami wzmocnienia władzy królewskiej a przeciwnikami zmian ustrojowych w naszym państwie zwana rokoszem sandomierskim, albo Zebrzydowskiego. Konsekwencją było osłabienie autorytetu króla i znaczenia szlachty a wzrost wpływów magnaterii.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.