Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Walki z zakonem krzyżackim i pokój krakowski

Walki z zakonem krzyżackim i pokój krakowski

Do zaognienia stosunków polsko-krzyżackich doszło po wyborze w 1511 r. na wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna, siostrzeńca króla Zygmunta I Starego. Nowy wielki mistrz, licząc na związki rodzinne i pomoc wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III, zażądał od króla polskiego zwrotu ziem Pomorza Gdańskiego. Mając pomoc finansową ze strony Moskwy rozpoczął przygotowania do wojny.

W 1519 r. Polska rozpoczęła wojnę z Zakonem. Losy działań zbrojnych toczyły się ze zmiennym szczęściem. W 1521 r. zaoferował się z mediacją cesarz Karol V i został podpisany rozejm.

Reformacja w Rzeszy i brak możliwości otrzymywania pomocy ze strony książąt niemieckich skłoniły wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna do rozmów pokojowych z królem Zygmuntem I Starym. Za namową Marcina Lutra Albrecht Hohenzollern przyjął luteranizm i przeprowadził sekularyzację Zakonu.

Zapamiętaj

Traktat krakowski podpisany 8 IV 1525 r. między królem polskim Zygmuntem I Starym a księciem pruskim Albrechtem Hohenzollernem zawierał warunki związku lennego księcia pruskiego wobec króla polskiego. Dwa dni później 10 IV na Rynku w Krakowie Albrecht i jego bracia złożyli uroczysty hołd lenny.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.