Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ziemie polskie w XIX w.

Na wsi

W drugiej połowie XIX wieku na wsi zaszły ważne zmiany: chłopi uzyskali wolność osobistą, to znaczy mogli zmienić miejsce zamieszkania (dawniej bez zgody pana chłopi nie mogli opuszczać wsi), a także stali się właścicielami ziemi, którą uprawiali - nie musieli już odrabiać pańszczyzny. W zaborze niemieckim chłopi dzięki kredytom bankowym mogli kupować maszyny rolnicze i unowocześniać swoje gospodarstwa, jednak w zaborze rosyjskim i austriackim wsie wyglądały, jakby czas się w nich zatrzymał przed wiekami. Podstawowym pożywieniem były nadal ziemniaki, kasza, czarny chleb, kapusta. Wielu ubogich mieszkańców wsi wynajmowało się do pracy u bogatszych chłopów albo na szlacheckim folwarku lub emigrowało do Stanów Zjednoczonych, aby tam szukać pracy.

Tylko część dzieci wiejskich uczęszczała do szkół. W szkole wiejskiej zatrudniony był zazwyczaj jeden nauczyciel, wszyscy uczniowie, bez względu na wiek, uczyli się w jednej kalsie. Uczyli się czytania, pisania i podstaw arytmetyki.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 1. W rycerskim świecie
 2. Honorowy kodeks rycerski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.