Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ziemie polskie w XIX w.

Na wsi

W drugiej połowie XIX wieku na wsi zaszły ważne zmiany: chłopi uzyskali wolność osobistą, to znaczy mogli zmienić miejsce zamieszkania (dawniej bez zgody pana chłopi nie mogli opuszczać wsi), a także stali się właścicielami ziemi, którą uprawiali - nie musieli już odrabiać pańszczyzny. W zaborze niemieckim chłopi dzięki kredytom bankowym mogli kupować maszyny rolnicze i unowocześniać swoje gospodarstwa, jednak w zaborze rosyjskim i austriackim wsie wyglądały, jakby czas się w nich zatrzymał przed wiekami. Podstawowym pożywieniem były nadal ziemniaki, kasza, czarny chleb, kapusta. Wielu ubogich mieszkańców wsi wynajmowało się do pracy u bogatszych chłopów albo na szlacheckim folwarku lub emigrowało do Stanów Zjednoczonych, aby tam szukać pracy.

Tylko część dzieci wiejskich uczęszczała do szkół. W szkole wiejskiej zatrudniony był zazwyczaj jeden nauczyciel, wszyscy uczniowie, bez względu na wiek, uczyli się w jednej kalsie. Uczyli się czytania, pisania i podstaw arytmetyki.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 1. W rycerskim świecie
 2. Honorowy kodeks rycerski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.