Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jaki jest twój osobisty stosunek do graffiti?

Jaki jest twój osobisty stosunek do graffiti?

Według mnie graffiti - sztuka pisania na murach - może być sposobem komentowania bieżących społecznych i politycznych wydarzeń. Lecz jest to również sposób wyrażania siebie dla tych ludzi, którzy nie mają możliwości lub odwagi, aby wyrażać swoje opinie publicznie.

Nie sposób zaprzeczyć, że większość graffiti jest dowcipna i zabawna. Niestety, można również zauważyć graffiti, które są formą wandalizmu. Niektórzy grafficiarze niszczą ściany budynków obscenicznymi napisami. Dlatego w większości państw graffiti jest przestępstwem.

Na przykład w Anglii jeśli zostaniesz złapany podczas malowania murów, możesz zostać ukarany grzywną, a nawet posłany do więzienia na okres do 10 lat. Niestety, nie zniechęca to grafficiarzy, którzy co rok pokrywają mury całego świata tysiącami nowych obrazów i komentarzy.

What is your personal attitude to graffiti?

In my opinion, graffiti - the art of writing on the walls - can be a way of commenting on current social and political events. But it is also a way of expressing oneself for people, who have no possibility or courage to express their opinions in public.

You cannot deny that most of graffiti are humorous and funny. Unfortunately, you can also notice graffiti which are a form of vandalism. Some graffiti writers destroy the walls of buildings covering them with various kinds of abuse. That is why in most countries graffiti is a criminal offence.

For example, in England if someone catches you while you are painting the walls, you can be punished with a fine, or even sent to prison up to ten years. Unfortunately, it does not discourage graffiti writers, who cover the walls of the whole world with thousands of new pictures and comments every year.

Słowniczek

current - bieżący, aktualny

event - wydarzenie

courage - odwaga

abuse - nadużycie, obelga

offence - przestępstwo, wykroczenie

fine - kara grzywny

prison - więzienie

discourage - zniechęcić

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.