Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Gdzie chciałbyś mieszkać: w mieszkaniu czy w domu?

Gdzie chciałbyś mieszkać: w mieszkaniu czy w domu?

Dwanaście lat mieszkałem w dwupokojowym mieszkaniu w bloku. Nasze mieszkanie było wprawdzie małe, ale przytulne i praktyczne. Ponieważ mieliśmy tylko dwa pokoje, musiałem dzielić pokój z moją młodszą siostrą. Od czasu do czasu były konflikty z powodu porządku, ale zdarzały się bardzo rzadko. Do szkoły lub do biblioteki miałem tylko dziesięć minut pieszo. Moi przyjaciele mieszkali także w pobliżu, mogłem więc chodzić do nich pieszo. Gdy mieliśmy ochotę iść do kina, mogliśmy to zorganizować bez problemów.

Od kilku miesięcy nie mieszkam w Krakowie, lecz w jego okolicy. Moi rodzice kupili tam dom z ogrodem. Nasz dom nie jest zbyt duży, ale bardzo wygodny. Każdy ma własny pokój. W ogrodzie możemy grać w siatkówkę, w parku, który znajduje się niedaleko stąd, jeździć na rowerze. Wydaje się, że wszystko bardzo dobrze wygląda. Ale, jak życie w dużym mieście ma swoje wady i zalety, tak życie poza miastem ma nie tylko zalety. Największym problemem dla mnie i mojej siostry jest długa droga do szkoły. Potrzebuję obecnie godzinę, aby dojechać do szkoły lub ze szkoły do domu. Gdy jest duży ruch i autobus stoi w korku, potrzebuję nawet więcej. To jest bardzo męczące, szczególnie w zimie. W takich chwilach tęsknię za naszym mieszkaniem w Krakowie.

Duże miasto oferuje wiele możliwości w zakresie wykształcenia, kultury, rozrywki, a w przyszłości lepszą szansę znlezienia dobrej pracy.

Co wybiorę? Powiedziałbym, że dom w dużym mieście. Ale czy byłoby to możliwe finansowo? Trudno powiedzieć.

Wo mÖchtest du Wohnen: in einer Wohnung oder im Haus?

ZwÖlf Jahre lang wohnte ich in einer Zweizimmerwohnung im Wohnblock. Unsere Wohnung war zwar klein, aber gemÜtlich und praktisch. Weil wir nur zwei Zimmer hatten, musste ich das Zimmer mit meiner jÜngeren Schwester teilen. Ab und zu gab es Konflikte wegen der Ordnung im Zimmer, aber das passierte sehr selten. Zur Schule oder zur Bibliothek hatte ich nur zehn Minuten zu Fuß. Meine Freunde wohnten auch in der Nähe, also ich konnte zu Fuß zu ihnen kommen. Wenn wir Lust hatten ins Kino zu gehen, konnten wir das ohne Probleme unternehmen.

Seit einigen Monaten wohne ich nicht in Krakau, sonder in der Umgebung. Meine Eltern haben dort ein Haus mit Garten gekauft. Unser Haus ist nicht zu groß, aber sehr bequem. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Im Garten kÖnnen wir Volleyball spielen, im Park, der sich nicht weit von hier aus befindet, Rad fahren. Es scheint, dass alles sehr gut aussieht. Aber, wie das Leben in der Großstadt seine Vor- und Nachteile hat, hat auch das Leben außer der Stadt nicht nur Vorteile. Das grÖßte Problem fÜr mich und meiner Schwester ist die lange Fahrt zur Schule. Ich brauche jetzt eine Stunde Zeit, um zur Schule oder aus der Schule nach Hause zu fahren. Wenn es großen Verkehr gibt und der Bus im Stau stehen bleibt, brauche ich sogar mehr. Das ist sehr anstrengend, besonders im Winter. In solchen Weilen sehne ich mich nach unserer Wohnung in Krakau.

Die Großstadt bietet viele MÖglichkeiten im Bereich der Ausbildung, der Kultur, der Unterhaltung und in Zukunft bessere Chance eine gute Arbeit zu finden.

Was ich wähle? Ich wÜrde sagen, ein Haus in der Großstadt. Aber, wäre das mÖglich aus finanziellen GrÜnden? Schwer zu sagen.

Słowniczek

außer der Stadt - poza miastem

sich sehnen nach, sehnte, gesehnt - tęsknić za

zwar - wprawdzie

teilen, teilte, geteilt - dzielić

wegen - z powodu

passieren, passierte, passiert (s) - zdarzyć się

unternehmen, unternahm, unternommen - przedsięwziąć, zorganizować

die Umgebung, die Umgebungen - okolica

aussehen, sah aus, ausgesehen - wyglądać

der Vorteil, die Vorteile - zaleta

der Nachteil, die Nachteile - wada

im Stau stehen bleiben - stać w korku

im Bereich - w zakresie

wählen, wählte, gewählt - wybrać

die Weile, die Weilen - chwila

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.