Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jestem jedynakiem

Jestem jedynakiem

Moja rodzina jest mała. Składa się z 3 osób - moi rodzice i ja. Jestem więc jedynakiem. Wcześniej chciałem mieć rodzeństwo, ale dziś przywykłem już do tego. Stoję zawsze w centrum uwagi moich rodziców. Jest to wygodne. Nie muszę dzielić z nikim mojego pokoju, zabawek i innych rzeczy. Od rodziców dostaję całą miłość i troskę. Poświęcają mi swój cały wolny czas, chociaż są często zajęci i zmęczeni.

Niektórzy sądzą, że jedynak jest często egoistyczny i zbyt pewny siebie. Z drugiej strony może on być nieśmiały, bojaźliwy, niesamodzielny i zamknięty w sobie.

Nie zgadzam się z tym. To wszystko jest uzależnione od wychowania. Moi rodzice są sprawiedliwi, tolerancyjni i mądrzy. Wierzą w moje zdolności i chwalą za sukcesy, ale też dyskutują ze mną, jeśli robię coś złego. Cenię w nich to, że pomagają mi w moich dążeniach do samodzielności (niezależności). Dlatego jestem przekonany o własnej wartości. Uczą bycia niezależnym. Moi rodzice nie rozwiązują moich problemów, nie usuwają przeszkód z drogi. Są rozsądni. Rozmowa jest dla nas bardzo ważna. Uczymy się razem rozwiązywać codzienne problemy i osiągać kompromisy.

Czasem jest trudno wychowywać jedynaka. Muszę przyznać, że zdarza mi się wykorzystywać moich rodziców. Jestem egoistą i nadużywam tej uprzywilejowanej pozycji. Czasami za dużo wymagam od moich rodziców. Powodem kłótni są kieszonkowe i prezenty. Ale oni uczą mnie, że nie można mieć w życiu wszystkiego.

Muszę jednak powiedzieć, że jestem szczęśliwy i samodzielny. Mój start w życie wydaje się być łatwiejszy. Czasem czuję się samotny. Może byłoby lepiej mieć co najmniej jednego brata lub siostrę. Można byłoby dzielić z nimi tajemnice i rozwiązywać wspólne problemy lub bawić się.

Ich bin ein Einzelkind

Meine Familie ist klein. Sie besteht aus 3 Personen - meine Eltern und ich. Ich bin also ein Einzelkind. FrÜher wollte ich Geschwister haben, aber heute bin ich daran gewÖhnt. Ich stehe immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit meiner Eltern. Das ist bequem. Ich muss mein Zimmer, meine Spielsachen und andere Gegenstände mit niemandem teilen. Von den Eltern bekomme ich die ganze Liebe und FÜhrsorge. Sie widmen mir ihre ganze Freizeit, obwohl sie oft beschäftigt oder mÜde sind.

Einige finden, dass ein Einzelkind oft egoistisch und zu selbstsicher ist. Andererseits kann er schÜchtern, ängstlich, unselbständig und verschlossen sein.

Ich bin damit nicht einverstanden. Das alles ist von der Erziehung abhängig. Meine Eltern sind gerecht, tolerant und klug. Sie glauben an meine Fähigkeiten und loben mich fÜr Erfolge, aber zugleich diskutieren mit mir, wenn ich etwas Schlechtes mache. Ich schätze an ihnen, dass sie mir in meinem Streben nach Unabhängigkeit helfen. Deshalb bin ich von mir selbst Überzeugt. Sie lehren unabhängig zu sein. Meine Eltern lÖsen meine Probleme nicht, räumen keine Hindernisse weg. Sie sind vernÜnftig. Das Gespräch ist uns sehr wichtig. Wir lernen zusammen alltägliche Probleme lÖsen und Kompromisse erreichen.

Manchmal ist es schwierig ein Einzelkind zu erziehen. Ich muss zugestehen, dass ich meine Eltern manchmal ausnutze. Ich bin egoistisch und missbrauche diese Vorrangstellung. Ich verlange von ihnen zu viel. Der Streitpunkt sind Taschengeld und Geschenke. Sie lehren aber mich, dass man im Leben nicht alles haben kann.

Ich muss doch sagen, dass ich glÜcklich und selbständig bin. Mein Start im Leben scheint leichter zu sein. Manchmal bin ich einsam. Es wäre vielleicht besser, mindestens einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Man kÖnnte Geheimnisse mit ihnen teilen und gemeinsame Probleme lÖsen oder spielen.

Słowniczek

das Einzelkind - jedynak

die Geschwister - rodzeństwo

sich gewöhnen an - przyzwyczaić się do

die Aufmerksamkeit - uwaga

teilen mit III p. - dzielić z

das Spielzeug, die Spielsachen - zabawki

die Gegenstände - przedmioty

die Liebe - miłość

die Fürsorge - troska

damit einverstanden sein - zgadzać się z tym

schüchtern - nieśmiały

ängstlich - bojaźliwy

unselbstständig - niesamodzielny

verschlossen - zamknięty w sobie

loben - chwalić

schätzen an III p. - cenić w kimś

die Forderungen - dążenia

die Unabhängigkeit - niezależność

lehren - uczyć kogoś

lösen - rozwiązywać

wegräumen Hindernisse - usuwać przeszkody

vernünftig - rozsądny

Kompromisse erreichen - osiągać kompromisy

erziehen - wychowywać

zugestehen - przyznać się

ausnutzen - wykorzystywać

eine Vorrangstellung missbrauchen - nadużywać uprzywilejowanej pozycji

verlangen - wymagać

einsam - samotny

zumindest - co najmniej

Geheimnisse teilen - dzielić tajemnice

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jestem jedynakiem

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.