Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jakie sytuacje działają na mnie stresująco i jak można z nimi walczyć?

Jakie sytuacje działają na mnie stresująco i jak można z nimi walczyć?

Stres przeżywamy w trudnych, nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacjach. Są różne przyczyny stresu.

Zawsze odczuwam strach w szkole przed pracą klasową. Staram się dobrze przygotować, ale to nie jest proste. Nie jestem zbyt zdolny i z matematyki najczęściej nic nie rozumiem. Chociaż staram się, dostaję czasem złą ocenę. Muszę o tym poinformować moich rodziców, ale to jest przykre. Im jest smutno, a ja czuję się winny. Kiedy jestem bardzo dobrze przygotowany, zapominam o stresie, ale to wymaga dużo czasu. Kiedy dostanę złą ocenę, to mam problem. Dlatego najpierw pomagam mojej mamie w domu, a potem mówię jej całą prawdę. Ta metoda zawsze działa. Mogę ją polecić wszystkim uczniom. Staram się uczyć systematycznie. Przy spokojnej muzyce odprężam się, i dlatego czasem uczę się słuchając jednocześnie muzyki. Pracując jestem skoncentrowany i nie zapominam o przerwach.

Uczniowie mają za dużo zadań i za dużo obowiązków. Popołudniami, wieczorami, a nawet w weekend jest mało wolnego czasu. Dwa razy w tygodniu mam lekcje angielskiego, raz w tygodniu chodzę na basen. Trzy razy w tygodniu mam lekcje gry na fortepianie, które są wyczerpujące. Te zajęcia zajmują dużo czasu.

Dlatego dzielę czas i zawsze najpierw odrabiam lekcje, a potem dopiero mam wolne.

Stres wywołuje również zła sytuacja finansowa. Obecnie pracuje tylko moja mama. Tata stracił pracę przed dwoma miesiącami. Siedzi teraz w domu, czyta ogłoszenia i jest bardzo zdenerwowany. Atmosfera w domu nie jest dobra. Nie mamy zbyt dużo pieniędzy i dlatego ostatnio nie mogłem wziąć udziału w wycieczce. To było przykre. Dlatego staram się pomagać moim rodzicom w domu, a czasami sam zarabiam pieniądze na moje hobby. W weekend roznoszę ulotki.

Jest mi często ciężko zawierać nowe znajomości. Zawsze czekam, że ktoś do mnie podejdzie i zacznie rozmowę. Moja ciocia doradziła mi, abym pomógł komuś z klasy przy zadaniach domowych, ponieważ jestem dobry z angielskiego. Udało się. Teraz wiem, że trzeba się często uśmiechać i być zawsze uczynnym i miłym.

Dorośli mają również do czynienia ze stresującymi sytuacjami, zwłaszcza w życiu zawodowym. Chodzi tu przede wszystkim o relacje pomiędzy nimi a dyrektorem. Ich stanowisko pracy jest zależne od dyrekcji.

Mimo to ludzie powinni próbować ograniczać stres w życiu codziennym. Można pójść do psychologa i z nim dokładnie przeanalizować swoje problemy. Pomagają oni, dając dobre rady lub proponując terapię. Niektórzy dzielą swoje problemy z ukochaną osobą, aby znaleźć pocieszenie, radę i dobre rozwiązanie. Jeszcze inni zapominają o swoich kłopotach, idąc do kina, teatru, spotykając się z przyjaciółmi, jadąc na basen itd.

Welche Situationen bewirken bei mir Stress und wie kann man mit ihnen kämpfen?

Stress erleben wir in den schwierigen, unangenehmen und gefährlichen Situationen. Es gibt viele Stress-Ursachen.

Ich habe immer Angst in der Schule vor der Klassenarbeit. Ich bemÜhe mich immer gut vorzubereiten, aber das ist nicht einfach. Ich bin unbegabt und am häufigsten verstehe ich nichts in Mathe. Obwohl ich mir viel MÜhe gebe, bekomme ich manchmal eine schlechte Note. Ich muss darÜber meine Eltern informieren und das ist auch sehr peinlich. Sie sind traurig und ich fÜhle mich schuldig. Wenn ich sehr gut vorbereitet bin, vergesse ich den Stress, aber es erfordert viel Zeit. Wenn ich eine schlechte Note bekomme, habe ich ein Problem. Deshalb helfe ich zuerst meiner Mutter beim Aufräumen, und erst dann sage ich ihr die ganze Wahrheit. Diese Methode ist immer wirksam. Ich kann sie allen SchÜlern empfehlen. Ich versuche systematisch zu lernen. Bei ruhiger Musik kann ich mich entspannen und manchmal lerne ich Musik hÖrend. Ich arbeite konzentriert und vergesse die Pausen nicht.

Die SchÜler haben zu viele Aufgaben und zu viele Pflichten. Nachmittags und abends und sogar am Wochenende gibt es oft wenig Freizeit. Zweimal in der Woche habe ich Englischunterricht, einmal in der Woche gehe ich ins Schwimmbad. Dreimal in der Woche habe ich Klavierstunde, die ich anstrengend finde. Diese Termine nehmen viel Zeit in Anspruch. Deshalb teile ich Zeit und zuerst mache ich meine Hausaufgaben, dann habe ich Freizeit.

Einen Stress verursacht auch schlechte finanzielle Situation. Nur meine Mutter ist zur Zeit berufstätig. Mein Vater hat vor 2 Monaten seine Arbeit verloren. Er sitzt jetzt zu Hause, liest die Anzeigen und ist sehr aufgeregt. Die Atmosphäre zu Hause ist nicht gut. Wir haben nicht viel Geld und ich konnte letztens am Klassenausflug nicht teilnehmen. Das war peinlich. Deshalb bemÜhe ich mich, meinen Eltern im Haushalt zu helfen und manchmal verdiene ich selbst Geld fÜr mein Hobby. Am Wochenende trage ich Prospekten aus.

Es fällt mir oft schwer, neue Bekanntschaften zu schließen, weil ich ein bisschen kontaktscheu bin. Immer warte ich, dass jemand auf mich kommt und das Gesprach beginnt. Meine Tante hat mir vorgeschlagen, jemandem aus der Klasse bei Hausaufgaben zu helfen, weil ich gut in Englisch bin. Es hat geklappt. Jetzt weiß ich, dass man oft lachen soll und immer hilfsbereit und nett sein soll.

Mit stressvollen Situationen haben die Erwachsenen auch im beruflichen Leben zu tun. Es geht hier vor allem um Verhältnis zwischen ihnen und dem Direktor. Ihre Arbeitsstelle hängt vom Direktor ab.

Trotzdem sollen die Leute versuchen, den Stress im Alltag einzuschränken. Man kann zu den Psychologen gehen und mit ihnen genau seine Probleme analysieren. Diese helfen den Leuten, indem sie gute Ratschläge geben oder Therapie anbieten. Einige teilen ihre Probleme mit einer liebenden Person, um Trost, Rat und eine LÖsung zu finden. Noch andere vergessen ihre Schwierigkeiten, wenn sie ins Kino oder Theater gehen, mit Freunden treffen, ins Schwimmbad fahren usw.

Słowniczek

die Ursachen - przyczyny

Angst haben - bać się

die Klassenarbeit - praca klasowa

sich bemühen - starać się

sich vorbereiten - przygotować się

peinlich - przykro

traurig - smutny

sich schuldig fühlen - czuć się winnym

vergessen - zapominać

die Wahrheit - prawda

wirksam - skuteczna

empfehlen - polecać

versuchen - próbować

sich entspannen - odprężyć się

die Pflichten - obowiązki

viel Zeit in Anspruch nehmen - zajmować dużo czasu

teilen - dzielić

sein berufstätig - pracować zawodowo

teilnehmen an III p. - brać udział w

verdienen - zarabiać

die Arbeitsstelle - stanowisko pracy

einschränken - ograniczać

die Ratschläge geben - dawać rady

anbieten - proponować

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.