Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje plany na przyszłość

Moje plany na przyszłość

Mam wiele planów na przyszłość. Najpierw chciałbym zdać maturę. Uczę się dużo, aby w przyszłości otrzymać dobrą pracę. Jestem świadom tego, że to czego się nauczyłem, będę mógł w przyszłości wykorzystać w mojej pracy. Chciałbym dobrze zdać egzaminy wstępne i studiować na uniwersytecie. Moje hobby to Niemcy i kraje niemieckojęzyczne, dlatego chciałbym studiować germanistykę. Może zostanę na uniwersytecie, aby zdobyć tytuł doktorski. Wiem, że moja praca powinna sprawiać mi przyjemność. Chciałbym zajmować się czymś sensownym, ale pieniądze są również ważne. Ukończone studia nie są jeszcze przepustką do życia zawodowego. Dlatego chciałbym w przyszłości wyjechać za granicę i tam zdobyć doświadczenie zawodowe, ale nie tylko.

Taki pobyt za granicą mógłby rozwinąć moją osobowość. Mógłby być również szansą rozwoju i powiększyć możliwości zarobkowe.

Nie wiem jeszcze, czy chciałbym być nauczycielem języka niemieckiego, czy przewodnikiem wycieczek. Oba zawody podobają mi się, ale nie jestem jeszcze zdecydowany, kim dokładnie będę. Jestem jednak pewien, że żaden inny zawód nie wchodzi w rachubę. Moi przyjaciele mówią, że nadaję się do tych zawodów, ponieważ jestem otwarty, systematyczny i dobry w językach obcych. Mam również zdolności dydaktyczne i potrafię się porozumieć zarówno z młodzieżą, dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Interesuję się również obcymi kulturami, a praca przewodnika umożliwiłaby mi podróżowanie i pracę z interesującymi ludźmi.

Mam nadzieję, że pomoże mi to stanąć na własnych nogach. Nie chciałbym być ciągle na utrzymaniu moich rodziców. Moi rodzice wspierają mnie. Mówią, że są ze mnie dumni, a to pomaga mi w pojęciu właściwych decyzji.

Szczerze mówiąc, chciałbym osiągnąć sukces zawodowy, ale myślę również o małżeństwie i dzieciach, chociaż należy to do dalekiej przyszłości. Chciałbym sobie kiedyś pozwolić też na piękne auto i duże mieszkanie. Najważniejsze teraz są jednak studia, a potem zawód.

Meine Zukunftspläne

Ich habe viele Pläne fÜr meine Zukunft. Zunächst mÖchte ich das Abitur bestehen. Ich lerne viel, um in der Zukunft eine gute Arbeit zu bekommen. Ich bin bewusst, das ich das Erlernte später in der Arbeit anwenden kann. Ich mÖchte gut die AufnahmeprÜfungen bestehen und an der Uni studieren. Meine Hobbys sind Deutschland und deutschsprachige Länder, deshalb will ich Germanistik studieren.

Vielleicht bleibe ich an der Uni, um den Doktorgrad zu erwerben. Ich weiß, dass meine Arbeit mir Spaß machen soll. Ich mÖchte mich mit etwas Sinnvollem beschäftigen, aber das Geld ist auch wichtig. Das abgeschlossene Studium ist kein Freibrief fÜr den Einstieg ins Berufsleben. Deshalb mÖchte ich in der Zukunft ins Ausland fahren und dort berufliche Erfahrung, aber nicht nur, machen. Solcher Auslandsaufenthalt kann auch meine PersÖnlichkeit entwickeln. Er kann auch eine Aufstiegschance sein und die VerdienstmÖglich-keiten vergrÖßern.

Ich weiß noch nicht, ob ich Deutschlehrer oder Reiseleiter werden will. Beide Berufe gefallen mir, aber ich bin noch nicht entschieden, was ich genau werden will. Ich bin jedoch sicher, kein anderer Beruf kommt in Frage. Meine Freunde sagen, dass ich fÜr diese Berufe geeignet bin, weil ich offen, systematisch und gut in Fremdsprachen bin. Ich habe auch didaktische Fähigkeiten und kann nicht nur mit Jugendlichen, Kindern, sondern auch mit Erwachsenen gut umgehen. Ich habe auch Interesse an fremde Kulturen und die Arbeit als Reiseleiter ermÖglicht mir zu reisen und mit interessanten Leuten zu arbeiten.

Ich hoffe, dass es mir hilft, auf eigenen FÜßen stehen. Ich mÖchte nicht immer meinen Eltern auf der Tasche liegen. Meine Eltern unterstÜtzen mich. Sie sagen, dass sie auf mich stolz sind und das hilft mir kluge Entscheidungen treffen.

Ehrlich gesagt, ich mÖchte Erfolg im Beruf erringen, aber ich denke auch an Heirat und Kinder, obwohl es in weiter Ferne liegt. Ich mÖchte auch mir irgendwann ein schÖnes Auto und eine große Wohnung leisten. Das Wichtigste ist zur Zeit das Studium, und dann der Beruf.

Słowniczek

das Abitur bestehen - zdać maturę

bewusst sein - być świadomym

anwenden - zastosować

die Aufnahmeprüfungen - egzaminy wstępne

den Doktorgrad erwerben - uzyskać tytuł doktorski

Spaß machen - sprawiać przyjemność

sich mit etwas Sinnvollem beschäftigen - zajmować się czymś sensownym

ins Ausland fahren - jechać za granicę

die Erfahrung - doświadczenie

der Auslandsaufenthalt - pobyt za granicą

entwickeln - rozwijać

vergrößern - zwiększać

der Reiseleiter - przewodnik wycieczek

gefallen - podobać się

entscheiden - decydować

geeignet sein - nadawać się

die Fähigkeiten - zdolności

ermöglichen - umożliwiać

jdm auf der Tasche liegen - być na czyimś utrzymaniu

unterstützen - wspierać

auf jdn stolz sein - być dumnym z kogoś

kluge Entscheidungen treffen - podejmować mądre decyzje

Erfolg erringen - osiągnąć sukces

an IV p. denken - myśleć o

es liegt in weiter Ferne - to leży w dalekiej przyszłości

sich leisten - pozwolić sobie na

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje plany na przyszłość

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.