Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kraje niemieckojęzyczne

Kraje niemieckojęzyczne

W języku niemieckim mówi się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i Księstwie Lichtenstein. Około sto milionów ludzi posługuje się językiem niemieckim jako ojczystym.

Republika Federalna Niemiec leży w Europie Środkowej i graniczy z dziewięcioma krajami: Polską, Czechami, Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią i Danią. Niemcy składają się z szesnastu krajów związkowych. Największy kraj związkowy nazywa się Bawaria, najmniejszy - Brema. Najdłuższą rzeką Niemiec jest Ren, najwyższa góra nazywa się Zugspitze (2962 m n.p.m.), największym miastem jest Berlin. Berlin jest także stolicą Niemiec. Znajduje się tam wiele zabytków, muzeów i pomników. Najbardziej znaną budowlą w Berlinie jest Brama Brandenburska, najpiękniejsze ulice w Berlinie to „Unter den Linden” („Pod lipami”) i „KurfÜrstendamm”. Najsłynniejsze muzeum to Muzeum Pergamońskie.

Narodowe święto Niemiec obchodzone jest 3 października, jest to „Dzień jedności Niemiec”.

Austria - stosunkowo mały kraj - leży w sercu Europy i liczy około osiem milionów mieszkańców. Najwyższą górą w Austrii jest Großglockner (3797 m n.p.m.), największymi rzekami są: Dunaj, Salzach i Mur. W Alpach i na Przedgórzu Alpejskim znajdują się liczne jeziora. Do najbardziej znanych należą Jezioro Wolfganga i Jezioro Mondsee. Stolicą Austrii jest Wiedeń, jedno z najpiękniejszych miast Europy. Wiedeń jest znany przede wszystkim z pięknej muzyki. Tutaj żyli i pracowali tacy muzycy jak: Mozart, Strauss, Beethoven, Wagner i inni.

Święto narodowe Austrii jest obchodzone 26 października.

Szwajcaria leży w Europie Zachodniej i ma pięć krajów sąsiednich: Niemcy, Austrię, Lichtenstein, Włochy i Francję. Największymi rzekami kraju są: Ren, Rhone i Aare. Do największych jezior Szwajcarii należą: Jezioro Genewskie i Jezioro Neuenburger. Najwyższą górą Szwajcarii jest Dufour-Spitze (4634 m n.p.m.). Stolicą Szwajcarii jest Berno - piękne i bardzo stare miasto. Tutaj żył i tworzył swoją teorię względności słynny fizyk, Albert Einstein. W Szwajcarii są cztery języki urzędowe. 75 procent Szwajcarów mówi językiem niemieckim jako ojczystym, 20 procent językiem francuskim, 4 procent włoskim i 1 procent retoromańskim.

Po języku rosyjskim, którym posługuje się około 200 milionów ludzi, niemiecki ze 100 milionami mówiących nim, jest najczęściej używanym językiem w Europie.

Deutschsprachige Länder

Deutsch spricht man in Deutschland, österreich, der Schweiz, Luxemburg und im FÜrstentum Liechtenstein. Zirka hundert Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache.

Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und grenzt an neun Länder: Polen, Tschechien, österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande und Dänemark. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Das grÖßte Bundesland heißt Bayern, das kleinste - Bremen. Der grÖßte Fluss Deutschlands ist der Rhein, der grÖßte Berg heißt Zugspitze (2962 Metern Über dem Meeresspiegel), die grÖßte Stadt ist Berlin. Berlin ist auch Deutschlands Hauptstadt. Dort befinden sich viele SehenswÜrdigkeiten, Museen und Denkmäler. Das bekannteste Bauwerk in Berlin ist das Brandenburger Tor, die schÖnsten Straßen in Berlin heißen „Unter den Linden”, und „KurfÜrstendamm” (Ku-Damm). Das berÜhmteste Museum ist das Pergamon-Museum.

Der Nationalfeiertag ist in Deutschland der 3. Oktober - „Tag der deutschen Einheit”.

österreich - ein relativ kleines Land - liegt im Herzen Europas und zählt zirka acht Millionen Einwohner. Der hÖchste Berg in österreich ist der Großglockner (3797), die grÖßten FlÜsse sind: die Donau, die Salzach und die Mur. In den Alpen und im Alpenvorland befinden sich viele Seen. Zu den bekanntesten gehÖren: der Wolfgangsee und der Mondsee. Die Hauptstadt von österreich ist Wien - eine der schÖnsten Städte Europas. Wien ist vor allem durch schÖne Musik bekannt. Hier lebten und arbeiteten solche Musiker wie: Mozart, Strauß, Beethoven, Wagner und viele andere.

Der Nationalfeiertag ist in österreich der 26. Oktober.

Die Schweiz liegt im Westeuropa und hat fÜnf Nachbarländer: Deutschland, österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich. Die grÖßten FlÜsse des Landes sind: der Rhein, die Rhone und die Aare. Zu den grÖßten Seen der Schweiz gehÖren: der Genfer See und der Neuenburger See. Der grÖßte Berg ist die Dufour-Spitze (4634 Metern Über Meeresspiegel). Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern, eine schÖne und sehr alte Stadt. Hier lebte und schuf seine Relativtheorie der berÜhmte Physiker Albert Einstein.

In der Schweiz sind vier Amtsprachen anerkannt. 75 Prozent der Schweizer sprechen Deutsch als Muttersprache, 20 Prozent FranzÖsisch, 4 Prozent Italienisch und 1 Prozent Rätoromanisch.

Nach Russisch, das etwa 200 Millionen Menschen sprechen, ist Deutsch mit 100 Millionen Sprechern, die am meisten gesprochene Sprache in Europa.

Słowniczek

das Fürstentum - księstwo

die Muttersprache, die Muttersprachen - język ojczysty

bestehen aus, bestand, bestanden - składać się z

das Bayern - Bawaria

Bremen - Brema

der Rhein - Ren

die Sehenswürdigkeit, die Sehenswürdigkeiten - zabytek

das Denkmal, die Denkmäler - pomnik

berühmt - słynny

der Nationalfeiertag, die Nationalfeiertage - święto narodowe

im Herzen Europas - w sercu Europy

das Alpenvorland - Przedgórze Alpejskie

bekannt sein durch - być znanym z

schaffem, schuf, geshaffen - tworzyć

die Relativtheorie - teoria względności

anerkannt - uznany

die Amtsprache, die Amtsprachen - język urzędowy

gesprochen - mówiony

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Kraje niemieckojęzyczne

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.