Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Fortepian Szopena (C. K. Norwid)

Kształt artystyczny

Utwór C. K. Norwida jest wierszem bardzo skomplikowanym, mającym charakter traktatu o sztuce. Wieloznaczność tekstu podkreślają wyszukane metafory („Dni «...» nie docieczonego wątku”), inwersje składniowe („gdzie zaś ani historii zenit jest”), odwołania do tradycji (Orfeusz, Pigmalion), słowa - klucze („Dopełnienie”, „Brak”). Nasycenie znaczeniowe uwypuklają, stosowane przez poetę niedopowiedzenia, myślniki, wielokropki, wyodrębnione w sposób graficzny słowa („BRAK”, „Dopełnienie”). Fortepian Szopena ma budowę nieregularną i fragmentaryczną, elementy opisu stanowią pretekst do rozbudowanych dygresji.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.