Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Hymn do Nirwany (K. Przerwa-Tetmajer)

Hymn do Nirwany (K. Przerwa-Tetmajer)

Wiersz ten jest modlitwą, prośbą o przyjście nirwany (pojęcie zaczerpnięte z filozofii indyjskiej, oznacza stan, który następuje po zupełnym wyzbyciu się woli życia). Nastrój i poetyka utworu nawiązują do religijnego hymnu. Zresztą już pierwszy wers: „Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie, Nirwano!” przypomina konstrukcję psalmów, a słowa: „Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie, Nirwano!” kojarzą się z modlitwą Ojcze nasz.

W nirwanie poeta upatruje ucieczkę od rzeczywistości, chęć pogrążenia się w niebycie, w nieistnieniu. Chce uwolnić się od myśli, pamięci, ludzkiej złości, podłości i nienawiści, które zatruwają sens ludzkiej egzystencji. Ma poczucie własnej bezsilności wobec cierpienia i smutku, jaki panuje na świecie. Tylko stan nirwany może mu przynieść ukojenie i spokój. Każdy wers kończy się wezwaniem do niej, błaganiem o położenie kresu męczarniom, cierpieniom i wyzwolenie od bólu istnienia.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.