Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Hymn do Nirwany (K. Przerwa-Tetmajer)

Hymn do Nirwany (K. Przerwa-Tetmajer)

Wiersz ten jest modlitwą, prośbą o przyjście nirwany (pojęcie zaczerpnięte z filozofii indyjskiej, oznacza stan, który następuje po zupełnym wyzbyciu się woli życia). Nastrój i poetyka utworu nawiązują do religijnego hymnu. Zresztą już pierwszy wers: „Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie, Nirwano!” przypomina konstrukcję psalmów, a słowa: „Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie, Nirwano!” kojarzą się z modlitwą Ojcze nasz.

W nirwanie poeta upatruje ucieczkę od rzeczywistości, chęć pogrążenia się w niebycie, w nieistnieniu. Chce uwolnić się od myśli, pamięci, ludzkiej złości, podłości i nienawiści, które zatruwają sens ludzkiej egzystencji. Ma poczucie własnej bezsilności wobec cierpienia i smutku, jaki panuje na świecie. Tylko stan nirwany może mu przynieść ukojenie i spokój. Każdy wers kończy się wezwaniem do niej, błaganiem o położenie kresu męczarniom, cierpieniom i wyzwolenie od bólu istnienia.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.