Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę... (K. Przerwa-Tetmajer)

Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę... (K. Przerwa-Tetmajer)

Wiersz ten jest przykładem liryki miłosnej. Tetmajer zdecydowanie przeciwstawiał się dawnej, sentymentalnej i romantycznej konwencji pisania erotyków, nie jest mu bliska także poetyka pozytywistów (por. A. Asnyk). Jego poezja miłosna jest również sprzeciwem wobec filisterskiego i kołtuńskiego społeczeństwa. Miłość dla poety nie jest uczuciem świętym, czystym i idealnym. Pojmuje ją wyłącznie jako przeżycie cielesne i zmysłowe. W fizycznym akcie szuka upojenia, „chcę czuć najwyższą rozkosz - zapomnienia...”. Miłość jest więc tylko chwilą szczęścia, odurzenia, po której zjawia się schopenhauerowskie nienasycenie. Szukanie zapomnienia w miłości jest charakterystyczne dla poezji młodopolskiej. Zaspokojone pragnienie miłosne przynosi tylko znużenie i przesyt, myśli o bezsensie istnienia powracają. Pojawia się tęsknota za „błogosławioną śmiercią” - jedyną pewnością w życiu człowieka i rozwiązaniem jego ziemskich problemów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.